Похожие разделы

Андрієнко Т.Л. (заг. ред.) Заповідні куточки Кіровоградської землі

 • формат djvu
 • размер 5.03 МБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
К.: Арктур-А, 1999. - 240 с. ISBN 966-7572-01-3 Книга присвячена опису природно-заповідних територій та об’єктів Кіровоградщини. Читачі ознайомляться з природними умовами області, історією досліджень цього краю. Охарактеризовані рослинний і тваринний світ області. Особлива увага звернута на види рослин та тварин, що підлягають охороні. Описані природні умови, рослинний світ та фауна природно-заповідних територій - заказників, пам’яток природи, з...

Андрієнко Т.Л. (ред.) Заповідні перлини Хмельниччини

 • формат djvu
 • размер 3,12 МБ
 • добавлен 23 марта 2012 г.
Наукове видання. - Хмельницький: ПАВФ "Інтрада", 2006. - 220 с. Книга присвячена опису природно-заповідних територій та об’єктів Хмельниччини. Читачі ознайомляться з природними умовами області, її рослинним та тваринним світом. Особлива увага приділяється видам рослин і тварин, що підлягають охороні. Описані природні умови, рослинний світ і фауна природно-заповідних територій – національного природного парку, регіонального ландшафтного парку, зак...

Андрієнко Т.Л. (Ред.) Система категорій природно-заповідного фонду України та питання її оптимізації

 • формат rtf
 • размер 130.39 КБ
 • добавлен 17 января 2014 г.
Київ: Фітосоціоцентр, 2001. — 60 с. В роботі проаналізована система категорій природно-заповідного фонду України з метою уточнення режимів різних категорій природно-заповідного фонду та встановлення напрямків оптимізації системи його категорій. Обгрунтовується поняття про созологічний пріоритет як основу режиму природно-заповідних територій. Аналізуються категорії існуючої класифікації, особлива увага приділяється біосферним заповідникам, націона...

Андрієнко Т.Л., Гавриленко В.С. (гол. ред.) Вісті Біосферного заповідника Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна: Проблеми екомоніторингу та збереження біорізноманіття

 • формат pdf
 • размер 3.51 МБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Асканія-Нова: Українська академія аграрних наук, 1998. - 145 с. ISBN 966-95218-4-X Збірник включає роботи, присвячені проблемам регіонального екомоніторингу у степовій зоні України, інтродукції та акліматизації рідкісних видів рослин в умовах посушливого степу, особливостям біології та утримання тварин у зоопарку "Асканія-Нова". Розглянуті також питання історії заповідної справи та краєзнавства. Видання може бути корисним ботанікам, зоологам, сп...

Андриенко Т.Л., Попович Ю.Р., Шеляг-Сосонко С.Ю. Полесский государственный заповедник. Растительный мир

 • формат djvu
 • размер 5,62 МБ
 • добавлен 17 января 2016 г.
Киев: Наукова думка, 1986. — 208 с. В монографии охарактеризованы природные условия Полесского государственного заповедника — его геоморфология, климат, почвы, гидрография. Проведен систематический, географический и экологический анализ флоры. Изложена история охраны растительного мира Полесья, рассмотрены основные закономерности распределения растительных сообществ и динамика растительности в условиях заповедного режима. Проведено зонирование те...

Арапов О.А. (заг. ред.) Природно-заповідний фонд Луганської області

 • формат pdf
 • размер 5.11 МБ
 • добавлен 29 ноября 2011 г.
Довідник. - 2-е вид. доп. перер. - Луганська: ВАТ "ЛОД", 2008. - 168 с. ISBN 978-966-7566-63-0 Довідник містить стислі дані про території та об’єкти, що входять до складу природно-заповідного фонду Луганської області. Він включає сучасну інформацію про 136 об’єктів і територій, в тому числі 6 загальнодержавного і 130 місцевого значення, один природний заповідник, 46 заказників, 18 заповідних урочищ, 61 пам’ятку природи, 9 парків-пам’яток садово-...

Борисенко К., Василюк О., Івко С. Що треба знати про національні природні парки

 • формат pdf
 • размер 3.23 МБ
 • добавлен 04 мая 2011 г.
НПП Муравський шлях / Серія: Збережемо українські степи— К.: НЕЦУ, 2010. — 8 с. В Запорізькій області є лише один національний природний парк — це НПП Великий луг. Проте цей невеличкий за площею національний природний парк не може охопити собою всі ті унікальні природні території, які ще збереглись на Запоріжжі. Однією з таких територій є долина р. Молочної з розлогими степовими балками, що спускаються до звивистого русла та плавнів. Вздовж річк...

Борозенець В.О., Тихонюк П.С. Заповідна Луганщина

 • формат doc
 • размер 28,08 МБ
 • добавлен 04 февраля 2016 г.
Луганськ: ЛОД, 2000. – 94 с. На русском языке (заголовок и аннотация на украинском языке). Книга посвящена описанию природно-заповедного фонда Луганщины, который обеспечивает охрану редких и исчезающих видов животных и растений, типичных и уникальных природных комплексов. Читатели познакомятся с природно-заповедными территориями области - заповедником, заказником, памятниками природы, заповедными урочищами, а также перечнем животных и растений, о...

Василюк О., Костюшин В., Прекрасна Є., Парнікоза І., Куцоконь Ю., Мішта А., Некрасова О., Заворотна Г., Плига А., Полянська К., Бори-сенко К., Буй Д. Деснянський екологічний коридор

 • формат pdf
 • размер 15.61 МБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
Під заг. ред. В. Ко-стюшина, Є. Прекрасної. - К.: НЕЦУ, 2010. - 164 с. з дод. Книга, яку ви тримаєте в руках, є результатом проекту "Розвиток Деснянського коридору як частини національної екологічної мережі України", який виконувався НЕЦУ протягом 2009-2010 рр. за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні. В рамках проекту зібрані дані про поширення рідкісних видів рослин і тварин в заплаві р. Десни, а також вперше розроблено пропози...

Гавриленко В.С., Ясинецька Н.І., та ін. Біосферний заповідник Асканія-Нова - прородоохоронна науково-дослідна установа міжнародного значення (минуле, сьогодення, майбутнє)

 • формат pdf
 • размер 30,94 МБ
 • добавлен 30 мая 2014 г.
Навчально-методичний посібник для екскурсоводів. — Асканія-Нова : Біосферний заповідник "Асканія-Нова", 2010. — 199 с. Приведена информация об особенностях организации экскурсионной работы в заповеднике, требованиях безопасности при проведении экскурсий. Включены разделы по истории заповедника, его расположению и природоохранному статусу.

Галицький національний природний парк

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,60 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Галицький національний природний парк - заказник у Івано-Франківській області,де під охороною перебувають рідкісні види з рослинного і тваринного світу.Теж при заказнику діють:центр реабілітації тварин і проводяться екскурсії.16 слайдів,2011 рік,Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,викладач Атаманюк Я.Д.

Гродзинський М.Д., Стеценко М.П. (ред.) Заповідна справа в Україні

 • формат doc
 • размер 7.24 МБ
 • добавлен 02 января 2012 г.
Навчальний посібник. – К.: 2003. - 306 с. ISBN 966-95365-6-1 У навчальному посібнику викладені науково-методологічні, правові, організаційні, управлінські та інші основи, на яких ґрунтується заповідна справа в Україні. Значна увага приділена питанням створення та проектування територій природно-заповідного фонду України, організації різних напрямів природоохоронної діяльності на територіях природно-заповідного фонду, режимам охорони, обліку прир...

Дидова А.З. Заповедная природа Донбасса

 • формат djvu
 • размер 9.34 МБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
Путеводитель. Донецк: Донбас, 1987. - 168 с. В Донецкой и Ворошиловоградской областях немало заповедных мест и памятников природы. Под именной охраной находится 58 видов растений, 29 из них внесены в "Красную книгу СССР". Большая работа по сохранению и приумножению природных ресурсов шахтерского края ведется в заповедниках Хомутовская степь, Луганский, Каменные Могилы, заказниках Горы Артема, Великоанадольский лес, урочище Юницкого. Путеводитель...

Дунайський біосферний заповідник НАН України

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5,71 МБ
 • добавлен 03 ноября 2015 г.
Выходные данные не указаны, 17 слайдов Історія створення Зони біосферного заповідника “Червонокнижні” види.

Дунайський біосферний заповідник НАН України

Презентация
 • формат ppt
 • размер 18.09 МБ
 • добавлен 30 мая 2011 г.
У презентації описано історію, адмінструктуру, зонування, клімат, рель'єф, гідрологію, грунти а також флору і фауну заповідної території Дунайського біосферного заповідника НАН України. Текстові дані ілюстровані схемами та фотографіями.

Заповідні території України

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,44 МБ
 • добавлен 24 сентября 2015 г.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; м. Умань/Україна 2015 р., 21 слайд. Карпатський біосферний заповідник Біосферний заповідник «Асканія-Нова» Чорноморський біосферний заповідник Дунайський біосферний заповідник Висновки

Заповідна справа: юридичні засади, мета, класифікація. Заповідні території Миколаївської області

Реферат
 • формат doc
 • размер 78.21 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Заповідна справа: юридичні засади, мета. Класифікація територій природно-заповідного фонду України. Заповідні території Миколаївської області

Заповедники Украины

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,31 МБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
13 слайдов. Презентация по теме "Заповедники Украины" . Дисциплина - экология, общая биология, 11 кл. Киев, 2011. Заповедный фонд Украины Заповедники. Природоохранные зоны. Ландшафтные парки.

Канівський заповідник

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 7,80 МБ
 • добавлен 14 ноября 2015 г.
47 стор Зміст Вступ Історія Канівського природного заповідника Територія заповіднику Погодні умови у Канівському природному заповіднику Висновок Список використаної літератури

Коломієць Г.В., Мовчана Я.І. (ред) Діаманти Бузько-степового біосферного ядра національної екомережі

 • формат pdf
 • размер 416.55 КБ
 • добавлен 04 мая 2011 г.
— К.: Громадська організація Веселий Дельфін, 2008. — 80 с. Наведено інформацію про об’єкти, що мають високу природоохоронну, історико-культурну, рекреаційну цінність (серед них розповідається про Бузький Гард), а також про види флори і фауни. Для місцевих жителів, фахівців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державних підприємств атомної та гідроенергетики, лісового господарства, проектних та господарських організацій, громадян...

Лосюк В.П. Лісівничо-екологічні засади природоохоронного господарства у лісах Національного природного парку Гуцульщина

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 6,49 МБ
 • добавлен 03 ноября 2016 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. - НЛТУ, Львів, 2016. - 270 с. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Парпан В.І. 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. Диссертация на украинском языке о лесоводственно-экологических основах природоохранного хозяйства в лесах Национального природного парка "Гуцульщина". Мета досліджень – виявити сучасний стан, структуру та процеси відновлення лісостанів,...

Марушевський Г.Б., Куцоконь Ю.К. (ред). Дніпровський екологічний коридор

 • формат pdf
 • размер 8.64 МБ
 • добавлен 10 апреля 2011 г.
-Київ: Wetlands International Black Sea Programme, 2008. - 340 c. Видання містить матеріали семінару "Дніпровський екологічний коридор: сучасний стан, проблеми та перспективи", який проходив 2-3 квітня 2007р. в Києві. Матеріали розраховані на фахівців у галузі збереження біорізноманіття та створення екомереж, працівників державних природоохороних установ, менеджерів природо-заповідного фонду, представників обласних і районих державних адміністрац...

Наукові дослідження на території природно-заповідного фонду і Літопис природи (на укр.яз)

Презентация
 • формат ppt
 • размер 99.32 МБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків України. Літопис природи. Структура Літопису. ХДАУ Херсон Україна. Гавриленко С.В. Заповедное дело.

Наукові роботи на територіях природно-заповідного фонду в Україні

 • формат doc
 • размер 33,90 КБ
 • добавлен 26 августа 2016 г.
Одеський державний екологічний университет, Одеса/Україна, Перевірила: Савіних-Пальцева Л.В., 2016 р., 19 ст. Вступ. Природно-заповідного фонду України. Закон України “Про природно-заповідний фонд України”. Висновки. Перелік посилань.

Недоторканість природи заповідника Горгани

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4,04 МБ
 • добавлен 08 декабря 2015 г.
Выходные данные не указаны, 2015, 15 слайдів. Основними завданнями заповідника є Заповідник має 23 рідкісних і занесених до Червоної книги України представників тваринного світу Види флори заповідника, які занесені до Червоної книги України

Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання. (Практичний посібник для України)

 • формат pdf
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 13 июня 2012 г.
Друга редакція, 2008. - 146 с. Координатори проекту: Богдан Проць (м. Львів), Роман Волосянчук (м. Харків) Колектив експертів (в алфавітному порядку): Тетяна Андрієнко (м. Київ), Андрій Бокотей (м. Львів), Георгій Бондарук (м. Харків), Ігор Букша (м. Харків), Роман Волосянчук (м. Харків), Яків Дідух (м. Київ), Ірина Дудка (м. Київ), Ігор Загороднюк (м. Луганськ), Олександр Кагало (м. Львів), Віктор Корнієнко (м. Київ), Ірина Коротченко (м. Київ),...

Особливості функціонування та проблеми Чорноморського біосферного Заповідника

Реферат
 • формат doc
 • размер 37,78 КБ
 • добавлен 22 декабря 2012 г.
Днепропетровск, ДНУ им. Гончара; преподаватель Пономаренко А.Л.; факультет биологии, экологии и медицины; предмет: заповедное дело; год: 2012; 15 стр.(укр.яз) План Історія створення Чорноморського біосферного Заповідника (ЧБЗ) Основні відомості ЧБЗ Площа та місце розташування Ґрунтовий покрив Клімат Акваторія Заповідника Зонування Рослинний світ Заповідника Тваринний світ Заповідника «Червонокнижні» види Особливості функціонування Заповідника, ці...

Остапко В.М., Глухов О.З., Блакберн А.А. Регіональна екологічна мережа Донецької області: концепція, програма та схема

 • формат djvu
 • размер 52.52 МБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Вперше викладено концептуальні основи та надано схему формування регіональної екологічної мережі Донецької області. Проаналізовано особливості ландшафтної структури регіону, його рослинного покриву. Характеризується природно-заповідний фонд, його репрезентативність та відповідність щодо природної диференціації регіону та завдань екомережі. Розроблена модельна схема регіональної екомережі та пропонується програма її втілення. Для фахівців в галуз...

Петрина Н.В. Заповідна справа. Конспект лекцій у схемах і таблицях

 • формат pdf
 • размер 7,51 МБ
 • добавлен 27 октября 2015 г.
Навчальний посібник. – К.: Центр ІТ, 2007. – 116 с. У навчальному посібнику у вигляді схем, таблиць і карт викладено основні питання, що стосуються теоретико-методологічних, правових, організаційних та інших засад заповідної справи в Україні. Окремий розділ присвячено питанням міжнародного співробітництва в галузі оголошення, охорони та використання природоохоронних територій і, зокрема, охороні об’єктів всесвітньої природної спадщини. Матеріал п...

Природні заповідники України

Реферат
 • формат doc
 • размер 65.5 КБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. Такими регіонами уряд визнав: Донецько...

Природно - заповідний фонд Черкаської області

Реферат
 • формат doc
 • размер 53,04 КБ
 • добавлен 26 ноября 2015 г.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.ННІ природничих наук. Черкаси. Україна. ст.викл. Конограй В. А. 2014. - 13 с. Черкаська область. Загальна характеристика Законодавчі засади природно-заповідного фонду України Природа Шевченкового краю Канівський природний заповідник Національний дендрологічний парк «Софіївка» Регіональний ландшафтний парк «Трахтемирів» Черкаський міський зоопарк

Природно - заповідний фонд Черкаської області

Презентация
 • формат ppt
 • размер 14,34 МБ
 • добавлен 26 ноября 2015 г.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.ННІ природничих наук. Черкаси. Україна. ст.викл. Конограй В. А. 2014. - 23 слайда. Черкаська область. Загальна характеристика Законодавчі засади природно-заповідного фонду України Природа Шевченкового краю Канівський природний заповідник Національний дендрологічний парк «Софіївка» Регіональний ландшафтний парк «Трахтемирів» Черкаський міський зоопарк

Природно-заповідний фонд України (загальна інформація)

Реферат
 • формат doc
 • размер 33,95 КБ
 • добавлен 03 марта 2013 г.
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Харків, преподаватель - Савинська Н.О., 2013 р., 19 с. Зміст Вступ Поняття про заповідну справу та природно-заповідний фонд України Національна екомережа Класифікація природно-заповідних територій Висновок Список використаних джерел Додатки

Проценко Л.Д. (ред.) Смарагдова мережа України

 • формат pdf
 • размер 10,93 МБ
 • добавлен 01 сентября 2013 г.
К.: Хімджест, 2011. — 193с. Колектив авторів: О.Р.Болтачов, Я.П.Дідух, О.В.Дудкін, І.Б.Іваненко, Є.П.Карпова, О.В.Кохан, В.А.Онищенко, Г.В.Парчук, Л.Д.Проценко, І.П.Сіренко, Т.Д.Соломаха, О.В.Червоненко, О.А.Яремченко. Книга знайомить читачів з науковими пропозиціями, підготовленими групою висококваліфікованих експертів та науковців, щодо потенційних об‘єктів Смарагдової мережі в Україні (Смарагдових об‘єктів) та правовими і методологічними питан...

Проць Б.Г., Іваненко І.Б., Ямелинець Т.С., Станчу Е. Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та визначення приорітетів щодо управління ними

 • формат pdf
 • размер 1.87 МБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
-Львів: Гриф Фонд, 2010. - 92 с. У виданні представлено результати комплексної експрес-оцінки стану територій природно-заповідного фонду України. Вперше в Україні використана стандартизована світова методика RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management). Оцінено 2 біосферні заповідники, 16 природніх заповідників, 18 національних природніх парків та 1 регіональний ландшафтний парк. Визнано основні приорітети управління...

Реферат - Заповідні куточки Кіровоградського району

Реферат
 • формат docx
 • размер 2.32 МБ
 • добавлен 09 января 2012 г.
Реферат з курсу «Природно-заповідні території» Тема: «Заповідні куточки Кіровоградського району» Виконав Мельник Ю. В. студент 2 курсу Природничо-географічного факультету КДПУ 16 сторінок, 2011 рік. У рефераті висвітлено структуру ПЗФ Кіровоградського району, описано основні заповідники за типовим планом, вказано природничі та природоохоронні характеристики. Зміст: Орнітологічний заказник місцевого значення "Аджамський" Ландшафтний заказник мі...

Створення екологічних коридорів в Україні

 • формат pdf
 • размер 12.02 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Державна служба заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, «Altenburg & Wymenga Ecological Consultants», Благодійна організація «ІнтерЕкоЦентр» . - Київ, 2010. - 160 с. Посібник щодо законодавства, ландшафтно-екологічного моделювання та менеджменту для поєднання природоохоронних об'єктів на підставі досвіду в Карпатах. Зміст. Вступ. Стан та аналіз проблеми. Проект «Реалізація транскордонного екологіч...

Товажнянський Л.Л., Солодкий В.Д., Масікевич Ю.Г., Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф. Заповідна справа

 • формат pdf
 • размер 1.24 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Навч. посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2002. - 240 с. У посібнику висловлено стан заповідної справи в України, розглянуто роль та значення природно-заповідних територій та об'єктів у житті біосфери і суспільства, йдеться про проблеми розвитку заповідної справи.

Чернявський М.В., Шпільчак М.Б. Природний заповідник Горгани

 • формат pdf
 • размер 13.35 МБ
 • добавлен 03 января 2012 г.
- Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. -76с. У книзі описані унікальні природні комплекси Горган, відомі своєю мальовничістю, сильно розчленованим рельєфом, конусоподібними вершинами, цікавим та багатим рослинним покривом та твариним світом і які охороняються тепер у природному заповіднику "Горгани". Для лісівників, екологів, працівників лісового господарства й охорони природи, студентів.

Чорноморський біосферний заповідник

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,59 МБ
 • добавлен 25 ноября 2015 г.
Выходные данные не указаны, 17 слайдов Географічно розташовання Площа заповідних земель Головна мета заповідника Заповідник відіграє особливу роль у збереженні рідкісних видів птахів.

Шнайдер С.Л., Борейко В.Е., Стеценко Н.Ф. 500 выдающихся деревьев Украины

 • формат pdf
 • размер 17,32 МБ
 • добавлен 12 августа 2012 г.
Киев: Киевский экологокультурный центр, Государственная служба заповедного дела Минприроды Украины, 2011. — 204 с.: илл. Книга знакомит с древними, мемориальными, историческими деревьями Украины. Приведены советы по заповеданию деревьев, их лечению. В издании имеется более 500 цветных фотографий. Благодарности. Введение. Что такое выдающееся дерево. Этика и эстетика древних деревьев. Охрана выдающихся деревьев. Практика защиты выдающихся деревьев...

Шпаргалка - Рельєф та геологічна будова урочища Каскади

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 27 КБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Інформація (доповідь) про геоморфологію та геологію урочища «Каскади», що на Кіровоградщині. Розглянуто питання: "Геоморфологічна будова урочища Каскади". "Геологічна будова урочища Каскади".