• формат pdf
  • размер 9,07 МБ
  • добавлен 20 октября 2014 г.
Gołkowski M. Kiermut A., Kuc M., Majewska-Meyers M. Gdybym znał dobrze język polski
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1997. (второе издание)
Ilość stron: 345 s.
ISBN 83-230-9909-Х
Разрешение 300, цветность - улучшенный текст.
Praca jest kolejną wersją tekstów z ćwiczeniami, wydanych po raz pierwszy, jeszcze w latach osiemdziesiątych zeszłego stulecia. Autorzy tego zbioru najbardziej skoncentrowali się na zagadnieniach gramatycznych i zaproponowane przez nich ćwiczenia gramatyczną są jasne i klarowne. Autorzy proponują rozmaite formy ćwiczeń gramatycznych od zadań wyboru wielokrotnego, transformacyjnych (w częściach napisanych przez wszystkich autorów), ćwiczeń z lukami, rozsypanek, ćwiczeń leksykalnych (np. na użycie antonimów i synonimów oraz ukierunkowanych na definiowanie pojęć. Są także ćwiczenia wymagające postawienia pytania o konkretną formę gramatyczną, ułożenia zdań z podanymi wyrażeniami, wymagające wykonania dwóch operacji - wyboru czasownika i wstawienia go do zdania w odpowiedniej formie.
Учебник был написан в качестве вспомогательного материала для преподавателей польского языка как иностранного и содержит упражнения по грамматике: окончания существительных, прилагательных, глаголов, времена, наклонения и виды. Ориентирован на уровни А1-B1