АТПП, АСУТП, SCADA
Автоматизация
 • формат doc
 • размер 2.94 МБ
 • добавлен 11 сентября 2010 г.
Головко В.М. Теоретичні основи автоматики. Лекции
Теоретичні основи автоматики: Курс лекцій – Ніжин: 2004р. – 104с.
В курсі лекцій подано матеріал, що відповідає навчальній програмі для підготовки фахівців за спеціальністю 6.091900 Енергетика сільсько-господарського виробництва. В стислій і доступній формі висвітлені основні положення дисципліни та їх практичне застосування.

Зміст.
Вступ.
Основні поняття та визначення теорії автоматичного керування.
Основні поняття та класифікація автоматичних систем керування.
Опис функціональних елементів і систем автоматичного.
керування.
Опис елементів в статичному режимі.
Опис елементів в динамічному режимі.
Перехідна функція.
Передаточна функція.
Типові динамічні ланки та їх характеристики.
З’єднання лінійних ланок.
Структурні схеми та їх перетворення.
Передаточні функції систем автоматичного керування.
Властивості об’єктів, що керуються.
Аналіз автоматичних систем керування.
Стійкість лінійних систем автоматичного керування.
Критерії стійкості.
Алгебраїчні критерії.
Алгебраїчні критерії.
Запаси стійкості.
Якість роботи автоматичних систем керування.
Підвищення точності та методи покращення якості.
автоматичного регулювання.
Поняття про закони регулювання.
Методи підвищення точності автоматичного регулювання.
Аналіз нелінійних систем автоматичного керування.
Загальні поняття нелінійних систем.
Особливості досліджень нелінійних систем.
Технічні засоби та елементи систем Автоматики.
Датчики.
Неелектричні датчики.
Електричні датчики.
Пристрої задавання, порівняння та засоби відображення.
інформації.
Пристрої задавання.
Аналогово - цифрові перетворювачі.
Цифро-аналоговий перетворювач.
Засоби відображення інформації.
Підсилювачі.
Елементи та пристрої дискретної дії.
Електромеханічні пристрої.
Логічні пристрої (елементи).
Принципи побудови схем.
Виконавчі елементи систем автоматики.
Електромагнітні виконавчі елементи (соленоїдні).
Електродвигунні виконавчі елементи.
Вибір виконавчих механізмів.
Автоматичні регулятори.
Класифікація автоматичних регуляторів.
Типові структури регуляторів.
Вибір регуляторів.
Системи телемеханіки.
Будова систем телемеханіки.
Види сигналів та їх кодування.
Методи відокремлення та вибору сигналів.
Канали зв’язку.
Пристрої телемеханіки та їх принципи.
Надійність автоматичних систем керування.
Основи проектування систем автоматики.
Загальні питання при розробці систем автоматики.
Послідовність розробки систем автоматики.
Схеми, що застосовуються в проектах технологічних.
процесів.
Вибір технічних засобів автоматики.
Література для детального вивчення курсу.
Смотрите также

Габбасова Ж.Д. Элементы и устройства автоматики

 • формат doc
 • размер 7.8 МБ
 • добавлен 31 января 2009 г.
ВУЗ: Атырауский институт нефти и газа. Курс лекции по дисциплине: Элементы и устройства автоматики. Код специальность: 050702 (бакалавр). Издание первое, под редакторством к.т.н. Габбасовой Ж.Д. Объем: 135 стр. Рассмотренные темы в лекции: Электромеханические процессы, электромагнитные процессы, машины переменного тока, машины постоянного тока, электропривод, система управления электроприводами, комплектный электропривод, тиристорный электроприво...

Кравчук А.Ф., Віхрова Л.Г. Проектування дискретних пристроїв автоматики

 • формат djvu
 • размер 5.75 МБ
 • добавлен 22 января 2012 г.
ББК 321.965.3 УДК 62-504.6 Проектування дискретних пристроїв автоматики: навч.посіб. / А.Ф.Кравчук, Л.Г.Віхрова. - К.:ІСДО, 1993. - 208 с. У навчальному посібнику викладено математичні основи алгебри логіки, логічного та технічного проектування дискретних пристроїв автоматики. Теоретичний матеріал ілюстрований чисельними прикладами, що спрямовані на практичне застосування викладених методів проектування. Посібник розрахований на студентів спеці...

Кравчук А.Ф., Віхрова Л.Г. Проектування дискретних пристроїв автоматики

 • формат pdf
 • размер 58.57 МБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
ББК 321.965.3 УДК 62-504.6 Проектування дискретних пристроїв автоматики: навч.посіб. / А.Ф.Кравчук, Л.Г.Віхрова. - К.:ІСДО, 1993. - 208 с. У навчальному посібнику викладено математичні основи алгебри логіки, логічного та технічного проектування дискретних пристроїв автоматики. Теоретичний матеріал ілюстрований чисельними прикладами, що спрямовані на практичне застосування викладених методів проектування. Посібник розрахований на студентів спеці...

Мартыненко И.И., Лысенко В.Ф. Проектирование систем автоматики

 • формат djvu
 • размер 3.12 МБ
 • добавлен 25 октября 2009 г.
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1990. - 243с.: ил. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). В пособии изложены оновные положения проектирования систем автоматики: рассмотрены важнейшие нормативные документы, используемые при проектировании; особое внимание уделено вопросам разработки схем автоматизации, исследованию объектов управления, выбору КИПиА; даны методики расчета надежности и экономической эффективн...

Муромцев Ю.Л., Муромцев Д.Ю. Основы автоматики и системы автоматического управления

Практикум
 • формат pdf
 • размер 398.12 КБ
 • добавлен 20 июня 2011 г.
– Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 32 с. Даны методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине "Основы автоматики и системы автоматического управления". Приводятся необходимые теоретические сведения. Предназначены для студентов специальности 210201 дневной и заочной форм обучения, магистрантов направления 210200 при изучении дисциплины "Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов", а также студентов...

Сороко В.И., Разумовский Ю.А. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Том 1

 • формат djvu
 • размер 10.17 МБ
 • добавлен 18 августа 2010 г.
М. Транспорт.1981г.; -399с. В первом томе даны доскональные тех. сведения о технике жд автоматики и телемеханики, обширно использующейся именно в данный момент, также создание коей не так давно освоено: электроприводах, электродвигателях, агрегатах управления и контролирования, реле, блоках, технике кроссовой системы монтажа постовых приборов электрической централизации, релейных шкафах. Второе издание дополнено описанием стрелочного электродвиг...

Сороко В.И., Разумовский Ю.А.Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Том 2

 • формат djvu
 • размер 6.3 МБ
 • добавлен 19 августа 2010 г.
М. Транспорт,1981; -352с. Во втором томе даны доскональные тех. сведения о технике жд автоматики и телемеханики, обширно использующейся именно в данный момент, а еще создание коей не так давно освоено; выпрямителях, преобразователях и генераторах, измерительных щитах и сигнализаторах заземления, трансформаторах, трансмиттерах, ячейках, дешифраторах, фильтрах, дросселях, реакторах, резисторах, предохранителях, выключателях, разрядниках, выравниват...

Татаров А.В., Віхрова Л.Г., та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: Елементи та пристрої автоматики. Частина 1

Практикум
 • формат djvu
 • размер 3.64 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: "Елементи та пристрої автоматики" для студентів спеціальності 8.091401 "Системи управління і автоматики", 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва", 7.091402 "Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка" /Укл.: А. В. Татаров, Л. Г. Віхрова, В. М. Каліч, В. О. Шалімов, Г. В. Савеленко. - Кіровоград: КДТУ, 2001. - 116 с.

Татаров А.В., Віхрова Л.Г., та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: Елементи та пристрої автоматики. Частина 2

Практикум
 • формат djvu
 • размер 2.78 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Елементи та пристрої автоматики" для студентів спеціальностей 8.091401 "Системи управління і автоматики", 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва", 7.091402 Тнучи комп'ютеризовані системи та робототехніка" /Укл.: А.В.Татаров, Л. Г. Віхрова, В. М. Каліч, В. О. Шалімов, Г. В. Савеленко. - Кіровоград: КДТУ, 2001 - 88 с. Укладачі: А. В. Татаров, доцент, кандидат технічних наук Л. Г Ві...

Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики

 • формат doc
 • размер 21.41 МБ
 • добавлен 26 июля 2009 г.
Распознанное печатное издание. Автор отсутствует. Конспект по Электромеханическим и магнитным элементам систем автоматики 224 ст. Основные сведения об элементах автоматики и измерительных системах. Классификация элементов систем автоматики. Основные методы измерения и измерительные схемы. Электрические датчики. Классификация электрических датчиков. Контактные датчики. Потенциометрические датчики. Тензометрические датчики. Электромагнитные датчи...