АТПП, АСУТП, SCADA
Автоматизация
Практикум
 • формат djvu
 • размер 3.64 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Татаров А.В., Віхрова Л.Г., та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: Елементи та пристрої автоматики. Частина 1
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: "Елементи та пристрої автоматики" для студентів спеціальності 8.091401 "Системи управління і автоматики", 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва", 7.091402 "Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка"
/Укл.: А. В. Татаров, Л. Г. Віхрова, В. М. Каліч, В. О. Шалімов, Г. В. Савеленко. - Кіровоград: КДТУ, 2001. - 116 с.
Смотрите также

Головко В.М. Теоретичні основи автоматики. Лекции

 • формат doc
 • размер 2.94 МБ
 • добавлен 11 сентября 2010 г.
Теоретичні основи автоматики: Курс лекцій – Ніжин: 2004р. – 104с. В курсі лекцій подано матеріал, що відповідає навчальній програмі для підготовки фахівців за спеціальністю 6.091900 Енергетика сільсько-господарського виробництва. В стислій і доступній формі висвітлені основні положення дисципліни та їх практичне застосування. Зміст. Вступ. Основні поняття та визначення теорії автоматичного керування. Основні поняття та класифікація автоматичних...

Коренькова Т.В. Методичні вказівки щодо практичних і самостійних занять з навчальної дисципліни електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Практикум
 • формат doc
 • размер 4.81 МБ
 • добавлен 23 сентября 2010 г.
Методичні вказівки щодо практичних і самостійних занять з курсу «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.092200 - «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» (у тому числі скорочений термін навчання)/ к.т.н., доц. Т.В. Коренькова, асис. В.О. Огарь; рецензент д.т.н., проф. О. П. Чорний. - Кременчуг: КДПІ, Кафедра САУЕ. - 93 с. Практичне заняття №1 Розрахунок ста...

Кравченко Г.В. Автоматизація виробничих процесів

 • формат doc
 • размер 85.5 КБ
 • добавлен 16 августа 2009 г.
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля Рубіжанський філіал Кафедра вищої математики та комп’ютерних технологій Методичні вказівки до самостійної роботи студентів над дисципліною Автоматизація виробничих процесів Автоматизація виробничих процесів. Самостійна робота. Для студентів 5 і 6-го курсу (IХ семестр – денна форма; XI семестр – заочна форма) спеціальності 7.090 220»/ Укладач Кравченко Г. В...

Кравченко Г.В. Автоматизація хіміко-технологічних процесів

 • формат doc
 • размер 84 КБ
 • добавлен 16 августа 2009 г.
Автоматизація хіміко-технологічних процесів. Самостійна робота. Для студентів 4 і 5-го курсу (VIII семестр–денна форма, Х семестр-заочна форма ) спеціальності 7.110 204 » / Укладач Кравченко Г. В. – Рубіжне РФСНУ 2003. - 9 с. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з автоматизаці хіміко-технологічніх процесів містять загальні вимоги, перелік програмних питань, критерії оцінок, варіанти робіт та методичні рекомендації щодо їх виконання...

Кравчук А.Ф., Віхрова Л.Г. Проектування дискретних пристроїв автоматики

 • формат djvu
 • размер 5.75 МБ
 • добавлен 22 января 2012 г.
ББК 321.965.3 УДК 62-504.6 Проектування дискретних пристроїв автоматики: навч.посіб. / А.Ф.Кравчук, Л.Г.Віхрова. - К.:ІСДО, 1993. - 208 с. У навчальному посібнику викладено математичні основи алгебри логіки, логічного та технічного проектування дискретних пристроїв автоматики. Теоретичний матеріал ілюстрований чисельними прикладами, що спрямовані на практичне застосування викладених методів проектування. Посібник розрахований на студентів спеці...

Кравчук А.Ф., Віхрова Л.Г. Проектування дискретних пристроїв автоматики

 • формат pdf
 • размер 58.57 МБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
ББК 321.965.3 УДК 62-504.6 Проектування дискретних пристроїв автоматики: навч.посіб. / А.Ф.Кравчук, Л.Г.Віхрова. - К.:ІСДО, 1993. - 208 с. У навчальному посібнику викладено математичні основи алгебри логіки, логічного та технічного проектування дискретних пристроїв автоматики. Теоретичний матеріал ілюстрований чисельними прикладами, що спрямовані на практичне застосування викладених методів проектування. Посібник розрахований на студентів спеці...

Кутяков В.М. Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації

Практикум
 • формат djvu
 • размер 1.25 МБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
ОДАХ, Одесса, 2004 р., 33 стор. Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу "Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Пастушенко В.Й. Методичні вказівки до виконання курсової роботи (укр.)

 • формат doc
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 07 мая 2009 г.
Рівне: УДУВГП, 2002 - 105 с. Метод. вказівки з курсу “Автоматизовані системи керування технологічними процесами і виробництвами” для студентів спеціальності 7.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами” Мета роботи - одержання знань і навичок постановки задач керування, проектування структури АСКТП і розробка підсистем технічного, інформаційного і програмного забезпечення АСКТП. Задачі курсової роботи включають:...

Татаров А.В., Віхрова Л.Г., та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: Елементи та пристрої автоматики. Частина 2

Практикум
 • формат djvu
 • размер 2.78 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Елементи та пристрої автоматики" для студентів спеціальностей 8.091401 "Системи управління і автоматики", 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва", 7.091402 Тнучи комп'ютеризовані системи та робототехніка" /Укл.: А.В.Татаров, Л. Г. Віхрова, В. М. Каліч, В. О. Шалімов, Г. В. Савеленко. - Кіровоград: КДТУ, 2001 - 88 с. Укладачі: А. В. Татаров, доцент, кандидат технічних наук Л. Г Ві...

Фединець В.О., Юсик Я.П. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни Автоматизація та оптимізація хіміко - технологічних процесів

Практикум
 • формат doc
 • размер 242 КБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Львів: НУ Львівська політехніка, 2009. - 16 с. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни Автоматизація та оптимізація хіміко - технологічних процесів для студентів інженерного рівня підготовки спеціальності 7.092501 „Автоматизоване управління технологічними процесами спеціалізації 7.092501.04 „Автоматизоване управління хіміко-технологічними процесами і виробництвами