АТПП, АСУТП, SCADA
Автоматизация
 • формат djvu
 • размер 5.75 МБ
 • добавлен 22 января 2012 г.
Кравчук А.Ф., Віхрова Л.Г. Проектування дискретних пристроїв автоматики
ББК 321.965.3
УДК 62-504.6

Проектування дискретних пристроїв автоматики: навч.посіб. / А.Ф.Кравчук, Л.Г.Віхрова. - К.:ІСДО, 1993. - 208 с.

У навчальному посібнику викладено математичні основи алгебри логіки, логічного та технічного проектування дискретних пристроїв автоматики. Теоретичний матеріал ілюстрований чисельними прикладами, що спрямовані на практичне застосування викладених методів проектування.
Посібник розрахований на студентів спеціальності 31.14 "Електрифікація та автоматизація сільського господарства", але може бути рекомендований студентам, що навчаються за будь-якими фахами автоматики.

іл. 94, Табл. 29, Бібліогр.: 15 назв.
Смотрите также

Головко В.М. Теоретичні основи автоматики. Лекции

 • формат doc
 • размер 2.94 МБ
 • добавлен 11 сентября 2010 г.
Теоретичні основи автоматики: Курс лекцій – Ніжин: 2004р. – 104с. В курсі лекцій подано матеріал, що відповідає навчальній програмі для підготовки фахівців за спеціальністю 6.091900 Енергетика сільсько-господарського виробництва. В стислій і доступній формі висвітлені основні положення дисципліни та їх практичне застосування. Зміст. Вступ. Основні поняття та визначення теорії автоматичного керування. Основні поняття та класифікація автоматичних...

Дранчук М.М. Проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій і в газовій промисловості

 • формат djvu
 • размер 25.96 МБ
 • добавлен 06 декабря 2010 г.
Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - 448 с. Викладені вимоги чинних стандартів і нормативно-технічних матеріалів і вказівки щодо проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості. Приведені вимоги до змісту і виконання кожного з проектних документів, що входять до скдаду проекту автоматизації технологічних процесів. Приведені основні довідкові матеріали, необхідні для здійснення проек...

Кравчук А.Ф., Віхрова Л.Г. Проектування дискретних пристроїв автоматики

 • формат pdf
 • размер 58.57 МБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
ББК 321.965.3 УДК 62-504.6 Проектування дискретних пристроїв автоматики: навч.посіб. / А.Ф.Кравчук, Л.Г.Віхрова. - К.:ІСДО, 1993. - 208 с. У навчальному посібнику викладено математичні основи алгебри логіки, логічного та технічного проектування дискретних пристроїв автоматики. Теоретичний матеріал ілюстрований чисельними прикладами, що спрямовані на практичне застосування викладених методів проектування. Посібник розрахований на студентів спеці...

Мартыненко И.И., Лысенко В.Ф. Проектирование систем автоматики

 • формат djvu
 • размер 3.12 МБ
 • добавлен 25 октября 2009 г.
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1990. - 243с.: ил. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). В пособии изложены оновные положения проектирования систем автоматики: рассмотрены важнейшие нормативные документы, используемые при проектировании; особое внимание уделено вопросам разработки схем автоматизации, исследованию объектов управления, выбору КИПиА; даны методики расчета надежности и экономической эффективн...

Татаров А.В., Віхрова Л.Г., та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: Елементи та пристрої автоматики. Частина 1

Практикум
 • формат djvu
 • размер 3.64 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: "Елементи та пристрої автоматики" для студентів спеціальності 8.091401 "Системи управління і автоматики", 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва", 7.091402 "Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка" /Укл.: А. В. Татаров, Л. Г. Віхрова, В. М. Каліч, В. О. Шалімов, Г. В. Савеленко. - Кіровоград: КДТУ, 2001. - 116 с.

Татаров А.В., Віхрова Л.Г., та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: Елементи та пристрої автоматики. Частина 2

Практикум
 • формат djvu
 • размер 2.78 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Елементи та пристрої автоматики" для студентів спеціальностей 8.091401 "Системи управління і автоматики", 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва", 7.091402 Тнучи комп'ютеризовані системи та робототехніка" /Укл.: А.В.Татаров, Л. Г. Віхрова, В. М. Каліч, В. О. Шалімов, Г. В. Савеленко. - Кіровоград: КДТУ, 2001 - 88 с. Укладачі: А. В. Татаров, доцент, кандидат технічних наук Л. Г Ві...

Трегуб В.Г. Основи проектування з елементами САПР

Практикум
 • формат doc
 • размер 28.03 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Методичні вказівки до практичних занять. - К.: НУХТ, 2007. - 67 ст. Зміст: Проектування схем автоматизації: - Складання фрагментів схем автоматизації із зображенням комплектів вимірювальних приладів та схем управління - Складання фрагментів схем автоматизації при використанні мікропроцесорних контролерів та ПЕОМ - Вибір технічних засобів мікропроцесорних систем автоматизації Проектування принципових мікропроцесорних схем: - Принципові мікроп...

Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації

 • формат doc
 • размер 962.26 КБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації: Курс лекцій для студе-нтів спеціальності 7.092501 – „Автоматизоване управління технологічними процессами заочн. форми навчання – К.: НУХТ, 2007. – 42 с. Зміст: Вступна тема ПРОЕКТУВАННЯ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ 1. Загальна характеристика пунктів керування. Пункти керування (ПУ) 2. Щитові конструкції. 3. Вибір типу і конструкції щита 4. Розміщення приладів і апаратури на щитах. 5. Проектування внутрішньощи...

Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики

 • формат doc
 • размер 21.41 МБ
 • добавлен 26 июля 2009 г.
Распознанное печатное издание. Автор отсутствует. Конспект по Электромеханическим и магнитным элементам систем автоматики 224 ст. Основные сведения об элементах автоматики и измерительных системах. Классификация элементов систем автоматики. Основные методы измерения и измерительные схемы. Электрические датчики. Классификация электрических датчиков. Контактные датчики. Потенциометрические датчики. Тензометрические датчики. Электромагнитные датчи...

Юрчук Л.Ю., Жеребко В.А. Функціональні схеми автоматизації. Розробка та оформлення

 • формат pdf
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 10 декабря 2011 г.
Навчальний посібник – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 91 с. Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри автоматики та управління в технічних системах всіх форм навчання. В навчальному посібнику розглянуті загальні принципи проектування функціональних схем автоматизації в АСК ТП, наведені методичні рекомендації до розробки та оформлення схем автоматизації в курсовому та дипломному проектуванні. По...