• формат doc
  • размер 337,65 КБ
  • добавлен 26 июня 2016 г.
Гомілко Ольга. Метафізика тілесності. Дослідження, роздуми, екскурси
К.: Наукова думка, 2001. — 301 с. — ISBN 966–00–0755–8.
Книга присвячена одній з провідних тем сучасного західного філософського дискурсу – проблемі тілесності. На основі аналізу генези та теоретичної еволюції західної метафізики обґрунтовується концептуальна роль ідей тілесності в її конституванні. Виділяються основні етапи становлення сучасного дискурсу про тілесність, які відображають критичне осмислення, заперечення й зняття метафізичного принципу десоматизації людини та її буття. У книзі досліджуються різні змісти ідеї тілесності в низці соціальних феноменів. Соціальність розглядається у чотирьох головних вимірах: відношення людини до граничних засад буття, власне суспільство, особистісний розвиток, людство перед викликом сучасності.
Викладений матеріал має дискусійний характер і спонукає до подальшого дослідження проблеми.
У книзі широко використовується історико-філософський матеріал, західні джерела, зокрема феміністична література.
Передмова
Тіло як сюжет західної метафізики (замість вступу)
Антропологічний поворот у європейській філософії
Метафізична відмова від тіла у філософії Нового часу
Спростування принципу десоматизації у філософії Нового часу
Розхитування засад філософії самосвідомості та бунт проти раціональності у філософських пошуках ХІХ – початку ХХ ст.
Екскурс. Тіло – хвороба – смерть (до К’єркегорової аналітики екзистенціалу відчаю)
Метафізичне визнання та обґрунтування тілесності у філософських дослідженнях першої половини ХХ ст.
Концепт тіла у філософських дослідженнях другої половини ХХ ст.
Соціокультурні експлікації тілесності
Соматичні проекції культурних та соціальних форм
Екскурс. Тілесність в обширі архаїчної культури
Людське тіло в складі релігійного досвіду
Екскурс. Феміністична критика Біблії
Суспільний устрій і антропологічний тип. Тоталітарна вимога зречення свого тіла та її подолання
Екскурс. Російський дискурс навколо сексуальності та постросійське тоталітарне тіло
Самоідентифікація особистості: головні антропологічні події
Екскурс. Репресивність культури та флеш-імідж дитини
Три сучасних виклики тілесності: екологічна криза, віртуальні реальності, фемінізм
Екскурс. Постлюдські тіла: трансформація культурних стереотипів
Післямова
Примітки
Література