Разделы
Похожие разделы

Адам әлемi - Мир человека 2012 №03 (53)

 • формат pdf
 • размер 1,20 МБ
 • добавлен 21 июня 2016 г.
Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения, 2012. — 140 с. — ISSN 1999-58-49. Философский и общественно-гуманитарный журнал. Издается четыре раза в год с 1999 года на казахском и русском языках. Научная жизнь Шахрай С. Новые исследовательские задачи и возможности развития гуманитарного знания. Философия взаимопонимания Нұрмұратов С. Қазақ руханиятын зерделеу: философ көзқарасы. Нечипоренко О. Научная интеграция постсоветского простр...

Адам әлемi - Мир человека 2013 №01 (55)

 • формат pdf
 • размер 4,49 МБ
 • добавлен 30 июня 2016 г.
Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения, 2013. — 154 с. — ISSN 1999-58-49. Философский и общественно-гуманитарный журнал. Издается четыре раза в год с 1999 года на казахском и русском языках. Путь познания Нысанбаев А. Философская школа академика Абдильдина: история и современность. Лекторский В. Советская философия в контексте мировой культуры. Изотов М. К вопросу об определенной направленности мышления. Соловьева Г. Диалектика...

Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія 2008 №18

 • формат pdf
 • размер 2,96 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Дніпропетровськ: ДНУ. — 297 с. Розглядаються актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Проаналізовані деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політо- логії у сучасній культурі. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,04 МБ
 • добавлен 17 февраля 2017 г.
Науковий журнал. - № 1-2. - Вінниця : видавництво ДонНУ, 2012. - 345 с. Зміст Філософія Андрєєва Т.О. Розвиток вчення про онтологічне співвідношення індивідуального і загального у філософії М.О. Бердяєва Додонов Р.О. Критика М.О. Бердяєвим євразійської концепції філософії історії Рагозін М.П. Концепція духовного виробництва Антоніо Грамши Клімань С.В. Розуміння любові в культурах християнства та гаудія вайшнавізму Алексейчук І.С. Періодична систе...

Вісник Львівського університету 2007 №10. Серія: філософські науки

 • формат pdf
 • размер 2,24 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Висвітлено актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного світу людини, проаналізовано його місце та значення для становлення громадянського суспільства, сучасного державотворчого процесу в Україні. З М І С Т ФІЛОСОФІЯ Володимир Мельник. Ідеї раціоналізму у творчості Івана Франка. 9 Людмила Рижак. Філософія освіти на рубежі тисячоліть: проблеми та перспективи. 19 Дмитро Дзвінчук. Європейський...

Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка 2009 № 66 Серія: філософські науки. Кулішеві читання з філософії етнокультури Вип. 66

 • формат pdf
 • размер 1.99 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
За ред. проф. В.А.Личковаха. Збірник. — Чернігів: ЧДПУ, 2009. — 208 с. У збірці наукових статей досліджуються актуальні проблеми кулішезнавства, філософські, філологічні, етнічні, релігійні аспекти етнокультурної ідентичності та духовного світу українства. Сучасний гуманітарний дискурс представлений на перетині філософських, історичних, філологічних наук та мистецтвознавства.

Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка 2010 Серія: філософські науки. Кулішеві читання з філософії етнокультури Вип. 75

 • формат doc
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 03 января 2012 г.
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 75 / Другі Кулішеві читання з філософії етнокультури. За ред. проф. В.А. Личковаха / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – 204 с. – (Серія: філософські науки). У збірці наукових статей презентується доробок Других Кулішевих читань з філософії етнокультури (Чернігів, ЧНПУ, 25-2...

Вестник Одесского национального университета. Том 12. Выпуск 13. Философия

 • формат pdf
 • размер 911.85 КБ
 • добавлен 16 января 2011 г.
Уёмов А. И. Системный анализ интерьера. Гендерный аспект. Цофнас А. Ю. Структурная и натуральная онтология. Ивакин А. А. Философия как целостная система. Чайковский А. В., Терентьева Л. Н. Философский идеал научной концепции: системно-дескрипторный анализ. Ушакова К. В. Корпорация как форма гармонизации интересов личности и общества. Голубович И. В. Обоснование «наук о духе» у В. Дильтея и становление биографического подхода в современной гуманит...

Вестник Одесского национального университета. Том 12. Выпуск 15. Философия

 • формат pdf
 • размер 645.68 КБ
 • добавлен 16 января 2011 г.
Терентьева Л. Н. Наука и «антинаука» в системно-параметрическом измерении Цофнас А. Ю. Системный подход и диалектика Довгополова О. А. Проблема амбивалентности чужого в методологической перспективе Голубович И. В. «Одесский период» визни и творчества Г. В. Флоровского в контексте интеллектуальной биографии Леоненко Л. Л. Семантика зв’язки «є» та атрибутивна імплікація мови тернарного опису Готинян В. в. Проблема безеталонного вимірювання: системн...

Вестник Российского университета дружбы народов Серия Философия 2009 №03

 • формат pdf
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
124 с. Материалы, опубликованные в данном выпуске, распределены по следующим разделам: Философские проблемы космологии; Философские проблемы физики; Философские проблемы биоэтики и лингвистики; Логико-философские основания математики; Математическая логика; Философская жизнь. Содержание Философские проблемы космологии Павленко А.Н. Принцип «наблюдаемости»: почему нереализуема теория бесконечной Вселенной? Философские проблемы физики Антип...

Категории 1997 №01

 • формат doc
 • размер 358,58 КБ
 • добавлен 15 января 2017 г.
Москва, издательство не указано. — 263 с. Журнал издается при содействии российского философского общества. Редактор: Лев Евдокимович Балашов. Цели журнала: - исследование фундаментальных проблем философии; - исследование категорий и исследование при помощи категорий, продолжение дела двух великих категориологов - Аристотеля и Гегеля; - собирание и объединение категориологов; - оформление указанного направления исследований в особую дисциплину -...

Категории 1997 №02 июль, август, сентябрь

 • формат doc
 • размер 260,29 КБ
 • добавлен 19 января 2017 г.
Москва, издательство не указано. — 98 с. Журнал издается при содействии Российского философского общества. Редактор: Лев Евдокимович Балашов. Цели журнала: - исследование фундаментальных проблем философии; - исследование категорий и исследование при помощи категорий, продолжение дела двух великих категориологов - Аристотеля и Гегеля; - собирание и объединение категориологов; - оформление указанного направления исследований в особую дисциплину - к...

Категории 1997 №03 октябрь, ноябрь, декабрь

 • формат doc
 • размер 351,92 КБ
 • добавлен 16 декабря 2016 г.
Москва, издательство не указано. — 142 с. Журнал издается при содействии российского философского общества. Редактор: Лев Евдокимович Балашов. Цели журнала: - исследование фундаментальных проблем философии; - исследование категорий и исследование при помощи категорий, продолжение дела двух великих категориологов - Аристотеля и Гегеля; - собирание и объединение категориологов; - оформление указанного направления исследований в особую дисциплину -...

Категории 1998 №01 (4) январь, февраль, март

 • формат doc
 • размер 437,28 КБ
 • добавлен 19 декабря 2016 г.
Москва, электронное издание. — 131 с. Журнал издается при содействии Российского философского общества. Редактор: Лев Евдокимович Балашов. Цели журнала: - исследование фундаментальных проблем философии; - исследование категорий и исследование при помощи категорий, продолжение дела двух великих категориологов - Аристотеля и Гегеля; - собирание и объединение категориологов; - оформление указанного направления исследований в особую дисциплину - кате...

Коллаж-1. Социально-философский и философско-антропологический альманах 1997

 • формат pdf
 • размер 2,98 МБ
 • добавлен 13 мая 2013 г.
М.: ИФ РАН, Кругликов В.А. ред. - 1997. – 178 с. Аннотация. Собрание текстов альманаха "Коллаж" – это картина разнообразия тем и методов философского исследования, которая дает представление о поисковых работах по вопросам ориентации человека в условиях современной социокультурной реальности. Мозаичный абрис альманаха образован из статьи по проблемам современной историософии, эссенциальных материалов диссертационных исследований по социально-поли...

Коллаж-2. Социально-философский и философско-антропологический альманах 1999

 • формат pdf
 • размер 536,67 КБ
 • добавлен 07 мая 2013 г.
М.: ИФ РАН, Кругликов В.А. ред. - 1999. – 133 с. Аннотация. В альманахе собраны тексты, которые в совокупности дают представление о разнообразии идей, тем и методов современного философского поиска. Альманах принципиально не тематичен. В нем поставлен акцент на демонстрации разнообразия исследовательских подходов, одни из которых предельно рефлексивны – анализ социокультурной ситуации, форм и смысла постмодернистского дискурса. Другие – гермен...

Коллаж-3. Социально-философский и философско-антропологический альманах 2000

 • формат pdf
 • размер 543,97 КБ
 • добавлен 24 апреля 2013 г.
М.: ИФ РАН, Сыродеева А. ред. - 2000. – 140 с. Аннотация. В центре внимания текстов очередного выпуска альманаха «Коллаж» – проблема рефлексивности, представляемая как многоаспектная, одновременно допускающая и заслуживающая полидисциплинарных интерпретаций. Мозаичный принцип построения сборника выполняет охраняющую роль применительно к разнообразию способов повествования о рефлексивной деятельности. В свою очередь нарративный плюрализм позвол...

Коллаж-4. Социально-философский и философско-антропологический альманах 2003

 • формат pdf
 • размер 8,26 МБ
 • добавлен 05 апреля 2013 г.
М.: ИФ РАН, Сыродеева А. ред. - 2003. – 144 с. Аннотация. В очередном, четвертом, выпуске серии коллаж вновь фигурирует в роли структурного принципа: сборник объединяет тексты, демонстрирующие разные точки зрения, методологические ходы, способы повествования. Тем самым выдерживается концепция серии «Коллаж», нацеленная на поддержание дискуссии в философском сообществе. В то же время нынешний выпуск ставит и конкретную задачу содержательного по...

Коллаж-5. Социально-философский и философско-антропологический альманах 2005

 • формат pdf
 • размер 440,97 КБ
 • добавлен 04 апреля 2013 г.
М.: ИФ РАН, Сыродеева А. ред. - 2005. – 146 с. Аннотация. Пятый выпуск серии «Коллаж» посвящен феномену другого, снова и снова напоминающему о себе на повседневном уровне в виде вопросов и проблем политического, исторического и культурного, межличностного характера. Сквозным для текстов сборника выступил сюжет об относительности инаковости. Расположенный в русле «контекстуальной методологии» (Роджер Смит), этот сюжет позволяет наметить одно из...

Максимов М.В. (отв. ред.) Соловьевские исследования: Периодический сборник научных трудов Выпуск 2

 • формат pdf
 • размер 1,43 МБ
 • добавлен 09 января 2015 г.
Иваново: Ивановский государственный энергетический университет, 2001. — 292 с. — ISBN 5-89482-88-8. Социальная философия и историософия Вл. Соловьева Максимов М.В. Историософия Вл. Соловьева в отечественной философской мысли Максимов М.В. Трактат «София» как опыт историософской пропедевтики: (к вопросу о становлении философско-исторической концепции Вл. Соловьева Козырев А.П. Две модели историософии в русской мысли (А.И. Герцен и Г.В. Флоровский...