Юридические дисциплины
 • формат doc
 • размер 3.18 МБ
 • добавлен 09 октября 2010 г.
Гончаренко В.Г., Бергер В.Є., Булига Л.П. та ін. Експертизи в судовій практиці
Навч. Посібник. – К.: Либідь, 1993. – 197 с.
У книзі наводиться коментований текст Закону України «Про судову експертизу», аналізуються основні види експертиз, що застосовуються у слідчій та судовій практиці. З урахуванням наукових даних, технічних рішень та досліджень криміналістичної практики розглядається порядок проведення судово-медичних, судово-біологічних, товарознавчих, технічних та інших видів експертиз, їх призначення та здатність спрямовувати експертні висновки на пошук відповідних доказів у судових справах. Наводяться деякі унікальні експертизи.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. ПДД и безопасность дорожного движения
 4. Экспертиза и анализ ДТП
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Психиатрия и наркология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Судебная медицина
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Бухгалтерский учет
 4. Судебно-бухгалтерская экспертиза
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Криминалистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Криминалистика
 4. Криминалистическая техника
 5. Криминалистическое взрыво- и оружиеведение
 6. Криминалистическая баллистика и судебно-баллистическая экспертиза
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Криминалистика
 4. Криминалистическая техника
 5. Трасология
 6. Судебно-трасологическая экспертиза
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Оперативно-розыскная деятельность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Уголовный процесс
Смотрите также

Авдєєва Г.К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції: Монографія

 • формат doc
 • размер 12.61 МБ
 • добавлен 01 июня 2011 г.
Авдєєва Г. К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції: Монографія / За редакцією проф. Шепітька В. Ю. – Х.: Право, 2006. – 192 с. Авдєєва Галина Костянтинівна має наукову ступінь кандидата юридичних наук, вчене звання старшого наукового співробітника, працює на посаді доцента кафедри криміналістики Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого та на посаді провідного наукового співробітника Інституту вивчення проблем з...

Реферат - Поняття, зміст та класифікація судових експертиз

Реферат
 • формат doc
 • размер 81.5 КБ
 • добавлен 06 ноября 2011 г.
Національний аграрний університет, м.Київ 2011 рік, кількість сторінок - 19 Дисципліна - митне право. Поняття судовоъ експертизи. Зміст судової експертизи. Класифікація судових експертиз.Список використаної літератури.