Абитуриентам и школьникам
 • формат pdf
 • размер 52.25 МБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
Горленко Г.О. Збірник задач з економіки: Навчальний посібник для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю
Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. - 168 с. - ISBN: 966-363-040-X

Збірник задач містить понад 600 завдань 4 рівнів складності, адаптованих з урахуванням економічних процесів в Україні, доповнений статистичними даними. Дозволяє сформувати навички економічного аналізу, закріпити теоретичні знання і здійснити контроль за рівнем знань і вмінь учнів з курсу економіки.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Геєць В.М., Семиноженко В.П., Кваснюк Б.Є. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України

 • формат pdf
 • размер 3.2 МБ
 • добавлен 04 марта 2011 г.
В 3 т. / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семиноженка, чл. -кор. НАН України Б. Є. Кваснюка. — К.: Фенікс, 2007. 539 с. Розглянуто сутність і характерні особливості економіки знань, перспективи формуван- ня якої в Україні розглядається як своєрідна відповідь на виклики ХХІ ст., які є результатом прискореної глобалізації світового — як економічного, так і політичного простору. Обґрунтовано фактори, що впливають на ре...

Горленко Г.О. Методичний посібник для вчителя до Збірника задач з економіки

 • формат pdf
 • размер 52.42 МБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. - 116 с. - ISBN: 966-8119-48-7 (2-е видання) У посібнику наведені розв’язки до типових найбільш складних задач Збірника. Методичний посібник завершує серію посібників з економіки і розрахований на вчителів економіки загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій з поглибленим вивченням економіки.

Гринів Л. С, Кічурчак М.В. Національна економіка. Частина 1 (скан-копія)

 • формат tif
 • размер 27.41 МБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Навч. посібник. -Львів: "Магнолія 2006", 2008. -464 с. У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних статистичних даних та інших матеріалів авторами з'ясовано предмет, методологію та теорії національної економіки, проаналізовано розвиток української економіки до проголошення незалежності, р...

Гринів Л. С, Кічурчак М.В. Національна економіка. Частина 2 (скан-копія)

 • формат tif
 • размер 24.33 МБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Навч. посібник. -Львів: "Магнолія 2006", 2008. -464 с. У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних статистичних даних та інших матеріалів авторами з'ясовано предмет, методологію та теорії національної економіки, проаналізовано розвиток української економіки до проголошення незалежності, р...

Кириленко В.В. Економіка (навчальний посібник)

 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 02 апреля 2010 г.
Навчальний посібник створено в повній відповідності з програмою підготовки магістрів державної служби. У ньому розглядаються теоретичні аспекти ринкової економіки і макроекономіки. Досліджуються зміст та провідні моделі ринкової економіки, розкриваються сутність підприємства та підприємницької діяльності, загальні питання відтворення і нагромадження в народному господарстві, висвітлюються основні макроекономічні показники в системі національних р...

Кошкалда І.В., Щербань В.П. 334 задачі з економіки з розв'язками

 • формат pdf
 • размер 59.2 МБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - Х.: Гімназія, 2008. - 352 с. ISBN 978-966-474-013-2 Даний посібник являє собою збірник оригінальних задач, які допоможуть засвоїти знання з економіки. Задачі охоплюють усі розділи курсу, які передбачено чинною програмою, у тому числі з проблем як макро-, так і мікроекономіки. Збірник містить задачі з аналізу ринку товарів і послуг, ринку праці, показників, які характеризують діяльність п...

Словарь - Лесюк О.І. та ін.(уклад.) Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту

Словарь
 • формат djvu
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 31 августа 2010 г.
Київ. «Спалах» ЛТД, 1996 - 312 с. Укладачі Лесюк О. І., Титова В. В., П'ятничко Б. П., Крамаренко С. К. ББК 65 К68 ISBN 5-7707-4215-1 У словнику вміщено близько 3500 найважливіших термінів і словосполучень на означення понять і категорій економіки, планування, організації, нормування та управління виробництвом, фінансової, бухгалтерської, юридичної справи, статистики й соціології, а також тих, що стосуються сфери бізнесу, комерції, маркетингу та...

Уразов А.У., Саух І.В., Маслак П.В. Основи економічної теорії

 • формат pdf
 • размер 2.49 МБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
Житомир, 2004. – 314 с. В навчальному посібнику викладені теоретичні основи та механізм функціонування сучасної змішаної економіки ринкового типу. Розглянуті основні проблеми мікро- і макроекономіки, закономірності розвитку світової економіки в умовах її зростаючої глобалізації. Окрема глава присвячена реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію. Особливістю посібника є те, що по кожній темі, крім розкриття її змісту, наведе...

Чепінога В.Г. Основи економічної теорії

 • формат doc
 • размер 1.82 МБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Підручник. - К.: Київський університет права НАН України, 2008. - 198с. У посібнику на сучасному науковому рівні розглянуто загальні закономірності функціонування ринкової економіки, проблеми трансформації командної економіки в ринкову. Розкрито цілісну систему знань з основ ринкової економіки, механізм її формування у постсоціалістичних країнах, що перебувають у перехідному періоді. Зроблено спробу врахувати особливості викладання сучасної екон...

Єрмолаєв А.В. Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку

 • формат pdf
 • размер 5.6 МБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
Монографія / за заг. ред. А. В. Єрмолаєва. – К. : НІСД, 2010. – 528 с. - ISBN 978-966-554-112-7 Політична система України: вибір парадигми модернізації Модернізація публічно-правового регулювання як чинник розбудови правової держави Соціально-економічна політика та реформи в умовах економічної кризи Регіональний розвиток: від патерналізму до партнерських відносин Пріоритети гуманітарного розвитку в умовах модернізації суспільства Оновлення с...