Информатика и вычислительная техника
 • формат pdf
 • размер 45.2 МБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Греков Л.Д. Красовський Г.Я. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом
Монографія

К.: Наук, думка. 2007. — 123 с.

УДК 528.8+632.15+332.37:334.012.12

ISBN 978-966-00-0621-7

Розроблено технологію синтезу картографічних моделей забруднення земель техногенним пилом зосереджених і просторово-розподілених джерел викидів в атмосферу, реалізація якої припускає наявність таких інформаційних ресурсів: космічні знімки середньої і високої просторової роздільної здатності (супутники SPOT, LANDSAT, МЕТЕОР-ЗМ та ін.); параметри вітрів і векторних електронних топографічних карт відповідної місцевості; програмні комплекси ERDAS IMAGINE від Leica Geosysтems GIS & Mapping і ГІС ARC\VІEW. Дія реальних об'єктів — Трипільської ТЕС, звалища відходів м. Васильків, ділянки автотраси Київ-Одеса, низки міст України державного та обласного підпорядкування визначено ареали забруднення снігового покриву техногенним пилом. Розглянуто перспективні напрями практичного використання розробленої технології, насамперед, при екологічних експертизах різного цільового призначення та експертних грошових оцінках земельних ділянок.

Для працівників державних адміністрацій різного рівня, керівників і фахівців органів управління екологічною та санітарно-гігієнічною безпекою, охороною довкілля і раціональним використанням природних ресурсів, оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, потенційних інвесторів, студентів вищих закладів освіти зі спеціальностей екологічного спрямування.
Читать онлайн
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика
Смотрите также

Красовський Г.Я. Петросов В.А. Інформаційні технології космічного моніторингу водних екосистем та прогнозу водоспоживання міст

 • формат pdf
 • размер 77.9 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Київ: Наукова думка, 2003. - 224 с. УДК 626/628:528.574 ISBN 966-00-0166-5 У монографії розглянуто проблеми практичного застосування методів космічного моніторингу водних екосистем, до яких віднесені поверхневі води суходолу, в середовищі геоінформаційних систем. Головна мета таких досліджень - картографічне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень, пов'язаних з реалізацією функцій питного та технічного водопостачання міст на ре...