Информатика и вычислительная техника
 • формат pdf
 • размер 77.9 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Красовський Г.Я. Петросов В.А. Інформаційні технології космічного моніторингу водних екосистем та прогнозу водоспоживання міст
Київ: Наукова думка, 2003. - 224 с.

УДК 626/628:528.574

ISBN 966-00-0166-5

У монографії розглянуто проблеми практичного застосування методів космічного моніторингу водних екосистем, до яких віднесені поверхневі води суходолу, в середовищі геоінформаційних систем. Головна мета таких досліджень - картографічне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень, пов'язаних з реалізацією функцій питного та технічного водопостачання міст на регіональному рівні, а також управлінням надзвичайними ситуаціями у водних екосистемах. Наведено основні поняття, які використовують у ГІС-гехнологіях та методах дистанційного зондування Землі з космосу, іапропоновано методики синтезу інформаційних моделей регіонального рівня, які характеризують антропогенне навантаження водних екосистем та динаміку і параметри використання їхніх ресурсів. І Іаведено приклади таких моделей.

Для вчених та фахівців у галузі водопостачання міст, охорони навколишнього природного середовища, управління заходами у надзвичайних ситуаціях, географів, гідрогеологів, аграрників, екологів, які спеціалізуються на використанні матеріалів аерокосмічних досліджень, студентів вищих закладів освіти відповідного профілю.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика
Смотрите также

Греков Л.Д. Красовський Г.Я. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом

 • формат pdf
 • размер 45.2 МБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Монографія К.: Наук, думка. 2007. — 123 с. УДК 528.8+632.15+332.37:334.012.12 ISBN 978-966-00-0621-7 Розроблено технологію синтезу картографічних моделей забруднення земель техногенним пилом зосереджених і просторово-розподілених джерел викидів в атмосферу, реалізація якої припускає наявність таких інформаційних ресурсів: космічні знімки середньої і високої просторової роздільної здатності (супутники SPOT, LANDSAT, МЕТЕОР-ЗМ та ін.); параметр...

Курсовая работа - Автоматизовані земельно-інформаційні системи у землевпорядному виробництві

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 204.5 КБ
 • добавлен 25 октября 2009 г.
Сучасний стан ведення державного земельного кадастру. Технологія зйомочних робіт та використання геоінформаційних технологій у землевпорядному виробництві. Використання сучасної техніки. 36 стр. ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2002 р.

Ладичук Д.О., Пічура В.І. Бази геоінформаційних даних

 • формат pdf
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
/ За ред. професора В.В. Морозова - Херсон: Вид-во ЩУ, 2007. - 103 с. Навчальний посібник призначений для фахівців і студентів, які займаються створенням бази даних для геоінформаційних систем та систем управління базами даних і є складовою частиною дисциплін спеціалізації "Геоінформаційні системи і технології в управлінні водними і земельними ресурсами"

Лекції - Геоінформаційні системи і технології

Статья
 • формат doc
 • размер 23.74 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
ЧДІЕУ, Україна, Зацерковний В. І., 2004р., 131 стр. Загальні поняття просторового аналізу даних та моделювання в геоінформаційних системах. Візуалізація інформації в геоінформаційних системах. Методи створення електронних карт. Аналіз просторового розташування об’єктів та їх атрибутивних даних. Геоінформаційний аналіз за допомогою картометричних операцій та операцій вибору. Аналіз об'єктів геоінформаційних систем за допомогою класифікації. Аналіз...

Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 4.48 МБ
 • добавлен 28 июня 2010 г.
Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. Наведено визначення, предмет, історію розвитку геоінформатики та їїмісце серед інших наук, розкрито основи технології географічних інформаційних систем (ГІС) - сучасної інформаційної технології роботи з просторово-координованою інформацією, подана характеристика аналітичних можливостей сучасних інструментальних ГІС, а також функціональних і аналітичних можливостей світових лідерів програмного ГІС-забезпече...