• формат pdf
  • размер 12,03 МБ
  • добавлен 09 января 2014 г.
Jelínek Stanislav & others. Радуга 1
Fraus, 1997. 247 р. — ISBN: 8088844177
Učebnica ruštiny pre stredné a jazykové školy, určená aj pre tých, ktorí nemajú žiadne predchádzajúce znalosti tohoto jazyka.
Učebnica ponúka:
- 10 komunikatívne zameraných lekcií
- rozlíšenie základného, rozširujúceho a docvičovacieho materiálu
- bohatá zásoba rozmanitých úloh a cvičení
- jazykové učivo v spojení s reáliami
- prehľady gramatického učiva
- zaujímavosti, vtipy
- slovník základnej a rozširujúcej slovnej zásoby
- obrázkové seriály
Похожие разделы