Для специалистов / English for Specific Purposes
Практикум
  • формат doc
  • размер 140,03 КБ
  • добавлен 07 ноября 2014 г.
Judicial (legal) terminology
Sumy State University, 2013. — 63 pages.
Metodological instructions for the practical course Judicial (legal) terminology.
Методологічні вказівки «Юридична термінологія» охоплюють головні розділи та основні галузі права, пов’язані з системою державного управління країни, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною юридичною термінологією.
Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту методичних вказівок в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.
Підготовка перекладачів на сучасному етапі вимагає, по-перше, розширення (в розумних межах) галузевих блоків, з якими знайомляться студенти під час навчання, а подруге, оптимізації системи вправ для підвищення ефективності навчання за рахунок його інтенсифікації.
Компетенція професійного перекладача становить собою систему, що включає усі необхідні передумови: знання (фонові, теми, контексту), матеріал (мовний, зокрема термінологічний) та перекладацькі дії, доведені до рівня автоматизмів. Відповідно, система вправ для навчання перекладу має забезпечити наявність у свідомості студента:
1) відповідних фонових знань;
2) термінологічних еквівалентів з конкретної тематики;
3) здатність виконувати перекладацькі дії на рівні автоматизмів.
Завданням даної розробки є забезпечення фонових знань, необхідних перекладачеві для роботи у галузі юриспруденції, засвоєння відповідної термінології та розвиток власне перекладацьких навичок та умінь.
Дисципліна «Юридична термінологія» є складовою підготовки студентів и спирається на матеріали теоритичних дисциплін «Практика перекладу з англійської мови», «Вступ до перекладознавства», «Проблеми перекладу» та «Вступ до мовознавства».
Похожие разделы