Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 715,82 КБ
  • добавлен 31 июля 2013 г.
Калашніков Г.Д. Прийменники англійської мови
Прийменники англійської мови: Методична розробка для студентів 1-го
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Інституту міжнародного бізнесу та менеджменту. / Укл. Г.Д. Калашніков –
Тернопіль: ТДЕУ, 2005. – Навчальне видання – 64 с.
В методичній розробці наданий теоретичний матеріал з роз’ясненням
особливостей вживання прийменників в сучасній англійській мові. У вигляді
словника надані найчастіше вживані прийменникові звороти та ідіоматичні
вирази англійської мови, а також наведені їх основні значення. Розробка також
містить приклади вживання прийменникових зворотів в життєвих ситуаціях а
також в діловому спілкуванні.
Дану розробку можна використати на практичних заняттях для
ознайомлення з різноманітними формами прийменникових зворотів і їх
українськими варіантими, а також в якості додаткового матеріалу з граматики
для аудиторного та поза аудиторного самостійного опрацювання.
Похожие разделы