Информатика и вычислительная техника
 • формат doc
 • размер 508.5 КБ
 • добавлен 24 апреля 2011 г.
Павленко Л.А. Корпоративні інформаційні системи: Навчальний посібник
Навчальний посібник містить головні задачі, які вирішуються в умовах функціонування КІС, та особливості побудови та використання інформаційних систем на великих підприємствах, у корпораціях та інших бізнесових структурах. Призначений для студентів вищих навчальних закладів і може статі в нагоді фахівцям, котрі займаються практичною розробкою та підтримкою баз даних у розподілених інформаційних системах.
Смотрите также

Вышемирская С.В. Засоби з контролю якості знань студентів - Інформаційні системи в менеджменті

 • формат doc
 • размер 4.03 МБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
ХНТУ, 2009 г. , тести, поточний, модульний, підсумковий контроль Засоби з контролю якості знань студентів включають в себе питання до екзамену, тести, тестові завдання, задачі для контрольних робіт. Розроблені викладачами кафедри з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, освітньо-професійної програми, робочої програми навчальної дисципліни „Інформаційні системи в менеджменті. До пакету засобів з контролю якості знань студент...

Жуков І.А., Дрововозов В.І. та ін. Експлуатація комп'ютерних систем та мереж

 • формат djvu
 • размер 21.89 МБ
 • добавлен 10 сентября 2011 г.
–: К.: НАУ. – 2007. – 361 с. Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни «Експлуатація комп'ютерних систем та мереж» напряму «Комп'ютерна інженерія». Посібник складається з двох модулів, зміст яких тісно пов'язаний один з одним. Розглянуто основні поняття експлуатаційного обслуговування комп'ютерних систем та мереж, методи їх діагностування, методи адміністрування користувачів з використанням локальних і глобальних груп, підвищення ек...

Карпенко С.Г., Попов В.В., Тарнавський Ю.А., Шпортюк Г.А. Інформаційні системи і технології

 • формат doc
 • размер 12.4 МБ
 • добавлен 21 мая 2010 г.
У пропонованому посібнику викладено загальні поняття інформаційних систем і технологій. Розглянуто приклади обробки документальних інформаційних систем у середовищі Word, обробку інформаційних систем електронним процесором Ехеl, зокрема з використанням підсистеми Microsoft Query, організацію повсякденної роботи з комп'ютером і підтримку персональної інформаційної системи за допомогою Microsoft Outlook. Сформульовано основні поняття баз даних, сис...

Струтинська О.В. Інформаційні системи та мережеві технології

 • формат pdf
 • размер 4.71 МБ
 • добавлен 04 мая 2011 г.
К.: Університет"Україна",2008. - 211с. У навчальному посібнику розглянуто особливості роботи з інформа ційними системами та комп’ютерними мережами, висвітлено основи інфор маційних, зокрема бібліотечно- архівних інформаційних систем, а також основи роботи з локальними та глобальними комп’ютерними мережами. Посібник орієнтований на всі категорії студентів вищих навчальних закладів спеціальностей «Діловодство» і «Документознавство та інфор маційна...