Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 629,67 КБ
  • добавлен 01 мая 2013 г.
Касілава Н.М. (склад.). Кніжнае ядро дзіцячай бібліятэкі. Прыкладная бібліяграфічная мадэль
Бібліяграфічны паказальнік. — Пад рэд. В.А. Сабалеўскай. — Мінск: НББ, 2002. — 89 c.
Кніга з’яўляецца унікальным і незаменным элементам дзіцячай субкультуры, сродкам сацыялізацыі дзяцей. Праз кнігу ажыццяўляецца перадача ведаў, абмен інфармацыяй, якая неабходна для сацыяльнай адаптацыі асобы дзіцяці, трансляцыя новым пакаленням культурных, этычных норм і агульначалавечых каштоўнасцей. Працэс сацыялізацыі здзяйсняецца пад уплывам шэрага фактараў праз выкарыстанне розных крыніц інфармацыі, сярод якіх кнізе, бясспрэчна, належыць адно з вядучых месц. Таму далучэнне дзяцей да кнігі і чытання, стымуляцыя і падтрымка чытацкай дзейнасці з’яўляецца першараднай задачай публічных бібліятэк, і ў першую чаргу дзіцячых. Вырашэнне бібліятэкамі такой сацыяльна значнай для сучаснага грамадства праблемы патрабуе фарміравання адпаведнага рэпертуару чытання дзяцей, той яго часткі, якая прадстаўляе літаратуру, што спрыяе культурнаму і духоўнаму самаразвіццю асобы падлетка, фарміруе яго чытацкую і інфармацыйную культуру. Менавіта такая літаратура складае ядро фонду бібліятэкі. Кніжнае ядро — гэта литературный памятник мировых шедевров художественной и научной мысли*. Ядро надае фонду неабходную цэласнасць, завершанасць, што дазваляе паўнацэнна рэалізаваць яго педагагічную і асветную функцыі.
Похожие разделы