• формат pdf
 • размер 2.68 МБ
 • добавлен 22 марта 2010 г.
Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування
Навчальний посібник. – Київ: Вид-во ДУС, 2006. – 225 с
Розглядаються особливості використання технологій електронного урядування при виробленні та прийнятті державних
управлінських рішень. Значну увагу приділено основним складовим електронного урядування, інформаційно-
технологічним аспектам побудови інформаційної системи "Електронний уряд", наведені приклади моделей та структур її
функціонування. Представлені системи електронного документообігу, розглянуті організаційно-управлінські засади
запровадження електронних державних послуг: їх визначення, взаємозв’язки, класифікація та способи надання. Окремо
розглянуті проблеми, пов’язані з впровадженням у державне управління геоінформаційних систем.
Видання рекомендоване для використання в навчальному процесі підвищення кваліфікації державних службовців та для
підготовки магістрів державного управління. Навчальний посібник може бути використаний для самостійного вивчення
дисципліни державними службовцями, студентами, аспірантами, викладачами і науковцями у сфері інформатизації
держави і суспільства.
Смотрите также

Алескеров Ф.Т., Головщинский К.И., Клименко А.В. Оценки качества государственного управления

 • формат pdf
 • размер 350.15 КБ
 • добавлен 22 августа 2010 г.
Препринт. М. Изд-во ГУ-ВШЭ. 2006 В работе рассматриваются методы оценки качества государственного управления. Анализируется международный опыт проведения таких оценок, излагаются подходы к определению понятия качества государственного управления и формируется модель его измерения. На основе этой модели создан формат сбора необходимой информации, а также математический инструментарий ее обработки, анализа и агрегирования для построения сводного ин...

Клименко І.В., Линьов К.О. Комп'ютерна компетентність державних службовців як інструмент ефективного державного управління. Аналіз та рекомендації : наук.-метод. розробка

 • формат pdf
 • размер 402.43 КБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
К. : НАДУ, 2008. 44 с. У науково-методичній розробці визначені основні вимоги до знань, умінь і навичок державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з інфор- маційних технологій та технологій електронного урядування. В основу науково-методичної розробки покладено результати науково-дос- лідної роботи "Розроблення і впровадження стандарту сертифікації та навчально- методичних матеріалів щодо засвоєння інформаційних технологій де...

Петкова Л., Проскурін В. Муніципальні інвестиції та кредити

 • формат doc
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 14 сентября 2010 г.
Даний навчальний посібник створювався на основі багаторічної практичної та викладацької діяльності авторів. Він містить лекційний матеріал та спеціально підібрані завдання, вправи, що ставлять на меті оволодіння теорією та практикою управління інвестиційною діяльністю. Автори щиро сподіваються, що дане видання стане корисним для працівників органів місцевого самоврядування. Економічна сутність інвестування муніципального розвитку. Сутність та ета...

Синицький К. та ін. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід

 • формат pdf
 • размер 4.07 МБ
 • добавлен 06 марта 2011 г.
Авторський склад: К. Синицький, Я. Олійник, М. Міхальова, Т. Лущан, В. Кузнєцов, А. Зелений, Т. Савостенко, В. Голік, О. Авраменко. - Київ. 2010. - 144 с. У виданні представлені науково-методичні розробки слухачів спеціальності 8.150110 Електронне урядування, які вони виконували в рамках вивчення навчальної дисципліни Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування.

Управління сучасним містом

 • формат pdf
 • размер 2.06 МБ
 • добавлен 25 марта 2011 г.
Щомісячний науково-практичний журнал №1-12 2007. Теорія і методологія управління. л. Приходченко. Взаємообумовленість ефективності та професіоналізму в системі. органів публічної влади. А. Рачинський. Стратегічне управління: теоретична база та основні концепції. О. Бойко-Бойчук. Принцип як основа якісних досліджень розвитку міста. А. Савков. Референдум як форма народовладдя: теорія і практика застосування в. Україні. О. Степанова. Пріоритетність...