Право Европейского Союза
Юридические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 3,20 МБ
  • добавлен 11 января 2014 г.
Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу
Монографія. – Х. : Право, 2010. – 360 с.
Вступ
Сутність юрисдикції Суду Європейського Союзу
Суд Європейського Союзу в інституційній системі ЄС
Генезис юрисдикції Суду Європейського Союзу
Система юрисдикції Суду Європейського Союзу та процесуальні форми її реалізації
Процедури реалізації юрисдикції Суду Європейського Союзу
Провадження щодо забезпечення примусового виконання зобов’язань (статті 258–260 Договору про функціонування ЄС)
Провадження по справах про скасування нелегітимних нормативних актів ЄС (ст. 263 Договору про функціонування ЄС)
Преюдиціальні провадження по розгляду справ за запитами національних судів (ст. 267 Договору про функціонування ЄС)
Інші провадження Суду Європейського Союзу (загальний аналіз)
Рішення Суду Європейського Союзу: їх природа та функції
Природа рішень Суду Європейського Союзу
Вплив рішень Суду Європейського Союзу на право та інститути ЄС
Роль Суду Європейського Союзу та національних судів у становленні інтеграційного правопорядку
Загальні висновки
Похожие разделы