• формат pdf
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 30 сентября 2010 г.
Комова М.В. Складання ділових документів
Навч. посібник / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних і соціальних наук. - Львів, 2007. - 176с.

У навчальному посібнику висвітлено основні лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості складання ділових документів, правила їх оформлення. Книга адресована студентам, викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям діловодної сфери.
Читать онлайн
Смотрите также

Діденко А.Н. Сучасне діловодство

 • формат pdf
 • размер 7.43 МБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
Навчальний посібник. - 5-те вид. - К. Либідь, 2006 - 384 с. У книзі дана класифікація документів, загальна їх характеристика та правила складання. Зразки документів винесені у додатки, що полегшує їх пошук. Книга буде корисною для учнів та працівників, що мають справу з документообігом.

Дипломна робота - Особливості документообігу в організації (на прикладі ВАТ Райффайзен Банк Аваль)

degree
 • формат docx
 • размер 95.37 КБ
 • добавлен 21 января 2012 г.
Вихідні дані відсутні. 51 сторінка. Українська мова Загальна характеристика документообігу та організація документів у банківській сфері - поняття та організація документообігу - рух вхідних, вихідних і внутрішніх документів. - реєстрація, індексація та систематизація документів - контроль за виконанням документів та їх термінами - складання номенклатури справ та передача справ у відомчий архів - документообіг за банківськими операціями Аналіз...

Коляда Т.Ф. (уклад.) Аналітико-синтетична обробка документів

 • формат pdf
 • размер 760.09 КБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність денної та заочної форми навчання. - Одеса: ОНПУ, 2007. - 133 с. „Аналітико-синтетична обробка документів – один з основних фахових курсів для зазначеної спеціальності. Значення курсу обумовлено роллю аналітико-синтетичної обробки документів в діяльності документно-інформаційних структур: у створенні довідково-пошукового апарату, документних баз да...

Комова М.В. Документознавство

 • формат pdf
 • размер 32.3 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Навчальний посібник // Національний університет "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних і соціальних наук. - Львів: Тріада плюс, 2007. - 296 с. У навчальному посібнику висвітлено загальнотеоретичні проблеми документознавства як комплексної науки про документ: функційний аналіз документів, осоливості документів як матеріальних об'єктів із зафіксованою в них соціальною інформацією, видову і типологічну класифікацію документів, функціонуван...

Курсова робота - Реквізити ділових документів та особливості їх фіксації

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 852.5 КБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Академія муніципального управління Кафедра державного управління і місцевого самоврядування Колотигіна Ірина Анатоліївна Київ, 2009 - 35 с. Реквізити ділових документів Реквізити формуляра зразка Вимоги до бланків Оформлення сторінки Текст у ділових паперах Вимоги до тексту та мови документа Написання цифр і символів Висновки, вступ, додатки, список літератури

Реферат - Діловий документ

Реферат
 • формат doc
 • размер 102.5 КБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
8 стор. Поняття про діловий документ. Класифікація ділових документів. Текст ділового документа. Реквізити і оформлення ділового документа. Характеристика окремих видів ділових документів. Інформаційний діловий документ і документ колегіального органу, їх реквізити. Розпорядчий документ. Організаційний документ. Правила та вимоги оформлення організаційно – розпорядчих документів. Порядок перевірки й опрацювання документів Документооборот, його о...

Реферат - Деловодство Теренович К. А

Реферат
 • формат rtf
 • размер 15.03 КБ
 • добавлен 03 ноября 2009 г.
Деловодство. Роль мови у суспільному житті. Стильові різновиди української мови. Етика ділового спілкування. Текстове оформлення документів. Логічна послідовність документів. Граматична форма ділових документів. Теренович К. А, Головащук С. І

Реферат - Організація роботи з документами

Реферат
 • формат doc
 • размер 34 КБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського, 2009, Буря Т.В. Зміст: - Прийняття та попередній розгляд вхідних документів. - Порядок оброблення та надсилання вихідних документів - Реєстрація документів - Організація контролю за виконанням документів - Строки виконання документів - Здійснення контролю за виконанням документів - Список використаної літератури Правильна організація роботи з документами на підприємствах полягає у с...

Сокирник І.В. Діловодство

 • формат pdf
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
Для студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей. Зміст: Діловодство як функція управління. Поняття діловодства як функції управління. Значення діловодства у здійсненні процесу управління. Історія розвитку діловодства. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів. Основні вимоги до оформлення документів. Уніфікація та стандартизація управлінських документів. Формуляр документів та його основні реквізит...

Ємець О.О., Мехед Б.С.(упоряд.) Сучасні вимоги до складання і оформлення документів

Практикум
 • формат doc
 • размер 549 КБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
Чернігів, 2010. - 50с. Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського У методичних рекомендаціях надаються відомості про діловодство, основні його терміни і поняття, види службових документів; викладені сучасні вимоги до складання і оформлювання документів з урахуванням змін державних стандартів. Методичні рекомендації зорієнтовано на фахівців, посадовими обов’язками яких визначено документування орган...