degree
 • формат docx
 • размер 95.37 КБ
 • добавлен 21 января 2012 г.
Дипломна робота - Особливості документообігу в організації (на прикладі ВАТ Райффайзен Банк Аваль)
Вихідні дані відсутні.
51 сторінка. Українська мова

Загальна характеристика документообігу та організація документів у банківській сфері
- поняття та організація документообігу
- рух вхідних, вихідних і внутрішніх документів.
- реєстрація, індексація та систематизація документів
- контроль за виконанням документів та їх термінами
- складання номенклатури справ та передача справ у відомчий архів
- документообіг за банківськими операціями

Аналіз документообігу на прикладі ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».
- організаційна структура та нормативно-правова база здійснення діяльності ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»
- аналіз електронного документообігу в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»
- Проблеми електронного документообігу та шляхи їх вирішення.

Зміст, вступ, висновки, списки використаної літератури, додатки.
Смотрите также

Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління

 • формат pdf
 • размер 794.03 КБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 224 с., іл. На сучасному етапі суспільного розвитку підвищуються вимоги до системи інформаційного забезпечення як запоруки ефективного управління підприємницькою, державною та громадсько-політичною діяльністю. Пропонований навчальний посібник присвячений основам ефективної організації інформаційної діяльності у сфері управління. Викладений теоретико-методичний матеріал є синтезом фундаментальних положень кібернет...

Курсова робота - Електронний документообіг

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 48 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Вихідні дані відсутні. Українська мова. 19 сторінок Зміст: Вступ Основні поняття про систему електронного документообігу - призначення та особливості електронного документообігу - переваги використання електронного документообігу Практична реалізація електронного документообігу в установі на прикладі БДД "Документ" - автоматизація діловодних процесів - програмне забезпечення електронного документообігу в установі Висновки Список джерел Додатки...

Курсова робота - зародження і розвиток класифікаційних наук

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 252 КБ
 • добавлен 23 марта 2010 г.
Міністерство освіти та науки України. Київський університет культури. Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу, Дніпропетровськ, 2009. Мета дослідження - аналізувати сучасний стан класифікації документів і віднайти ефект механізму для подальшого розвитку, а завдання проаналізувати основні проблеми та тенденції документної класифікації на основі вітчизняного та закордонного досвіду. План: - Вступ. - Основні тенденції розвитку наук, евол...

Курсова робота - Організація документообігу на підприємстві

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 41.48 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Вихідна інформація відсутня. Українська мова. 17 сторінок. Зміст: Вступ Основні теоретичні поняття про документообіг на підприємстві - поняття документообігу, та схеми руху документів - обсяг документообігу та вимоги до нього - етапи документообігу - попередній розгляд документів - реєстрація документів - контроль за виконанням документів Аналіз основних вимог до організації документообігу та їх застосування на підприємстві ВАТ Львівгазвидобув"...

Матвієнко О., Цивін М. Основи організації електронного документообігу

 • формат doc
 • размер 4.07 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів. - К.,2008. -112с. Навчальний посібник присвячений вивченню основ ефективного впровадження та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відо-бражає її документальні потоки та інформаційні зв’язки. У навчальному посібнику викладено загальні принципи організації документообігу

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи організації електронного документообігу

 • формат pdf
 • размер 10.62 МБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів. - К. :2008. -112 с. Присвячений вивченню основ ефективного впровадження та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відображає її документальні потоки. Документообіг у системі управління. Загальна структура документаційного забезпечення управління Документальні потоки у системі управління Організаційна структура док...

Презентація - Трудова угода

Презентация
 • формат ppt
 • размер 555 КБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Зміст: - Трудова угода – документ. - Реквізити. - Зразки. - Використана інформація. Трудова угода укладається між організацією й людиною, яка не працює в цій організації. Коли в організації чи установі бракує фахівців з певної галузі, вона залучає для виконання деяких видів робіт працівників з інших установ.

Реферат - Робота з конфіденційними документами, що є власністю держави

Реферат
 • формат doc
 • размер 143.5 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Факультет ІТ; спеціальність: інформаційна безпека; предмет: документальне забезпечення; рік: 2011; 15 стр. Охорона та робота з документами, що містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави Забезпечення схоронності документів. Перевірка їх наявності

Сокирник І.В. Діловодство

 • формат pdf
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
Для студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей. Зміст: Діловодство як функція управління. Поняття діловодства як функції управління. Значення діловодства у здійсненні процесу управління. Історія розвитку діловодства. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів. Основні вимоги до оформлення документів. Уніфікація та стандартизація управлінських документів. Формуляр документів та його основні реквізит...

Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 2.75 МБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2007. - 360с. З урахуванням теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем, що стосуються ролі та значення документаційного забезпечення державного управління і місцевого самоврядування, висвітлюються питання нормативно-методологічної бази діловодства, стандартизації, уніфікації та трафаретизації управлінських документів та особливості захисту документів в умовах впровадження інформаційних технологій підт...