Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 786,38 КБ
  • добавлен 17 декабря 2015 г.
Кондратюк С.Ю., Муляр О.Д., Рибак Т.М., Журавель С.В., Трухній Л.М. Англійська мова
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 136 с.
Навчальний посібник розрахований на вивчення англійської мови і має професійно-орієнтований характер. Завдання навчального видання визначається комунікативними та пізнавальними потребами майбутніх фахівців у галузі агрономії. Мета посібника — підготувати студентів до самостійного читання спеціальної літератури англійською мовою, а також удосконалити навички мовлення в ситуаціях професійного спілкування напряму підготовки «Агрономія» за фаховим спрямуванням «Бакалавр».