Статья
 • формат doc
 • размер 690.5 КБ
 • добавлен 30 апреля 2010 г.
Конспект лекцій Сімейне право України (2010)
Конспект лекций - Семейное право
Робота Ф. Енгельса "Походження сім`ї, приватної власності і держави".
Первісні форми сім`ї та шлюбу за часів родового устрою.
Загальна характеристика парної та моногамної сім’ї.
Історичний розвиток cімейного законодавства (з 1917 до 60-х рр. ).
Розвиток сімейного законодавства.
Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю.
Особливості сімейного права як окремої галузі права її місце в системі права України.
Взаємозв’язок сімейного права з іншими галузями права.
Предмет і метод сімейного права.
Принципи сімейного права.
Система сімейного права України.
Поняття і види сімейних правовідносин.
Підстави виникнення сімейних правовідносин.
Родство і свояцтво у сімейному праві України.
Суб`єктивні сімейні права і обов`язки.
Строки і позовна давність у сімейному праві України.
Поняття шлюбу та його ознаки.
Умови укладення шлюбу.
Поняття шлюбного віку в Україні.
Перешкоди до укладення шлюбу.
Укладення шлюбного контракту.
Порядок укладення шлюбу.
Поняття, способи, підстави припинення шлюбу.
Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя (оголошення його померлим).
Розірвання шлюбу в органах РАГСу за спільною заявою обох з подружжя.
Розірвання шлюбу в органах РАГСу за заявою одного з подружжя.
Розірвання шлюбу в судовому порядку.
Реєстрація розірвання шлюбу.
Підстави визнання шлюбу недійсним.
Порядок визнання шлюбу недійсним.
Юридичні наслідки визнання шлюбу недійсним.
Загальна характеристика та особливості особистих немайнових правовідносин подружжя (чоловіка і дружини).
Право вибору прізвища та пов`язані з ним права.
Права і обов`язки подружжя по спільному вирішенню питань життя сім`ї.
Права подружжя на участь у вихованні дітей та спілкування з ними.
Права подружжя на вільний вибір занять, професій та вільний вибір місця проживання.
Захист особистих прав подружжя.
Види майнових прав і обов`язків подружжя. Правовий режим майна подружжя.
Права подружжя укладати дозволені законом угоди.
Договірний режим майна подружжя (майно у шлюбному контракті).
Правовідносини з приводу спільного сумісного майна подружжя. Правовідносини з приводу роздільного майна подружжя.
Порядок і способи поділу майна подружжя.
Звернення стягнень на майно подружжя за зобов’язаннями одного з подружжя.
Права і обов`язки подружжя по взаємному утриманню (умови, розмір аліментів, підстави звільнення від обов`язку по утриманню іншого з подружжя).
Підстави виникнення правовідносин батьків і дітей.
Встановлення походження дітей (способи, порядок, оформлення).
Встановлення батьківства в судовому порядку.
Оспорювання батьківства (материнства).
Умови, за яких не допускається оспорювання батьківства (материнства).
Визначення прізвища, імені і по батькові, громадянства дитини.
Взаємні права і обов`язки батьків і дітей.
Права батьків і дітей на майно одне одного.
Обов`язки батьків і дітей по утриманню.
Аліментні зобов`язання батьків по утриманню неповнолітніх дітей (умови, розмір, порядок і підстави зміни розміру аліментів).
Обов`язки батьків по утриманню повнолітніх непрацездатних дітей.
Види заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів.
Види заробітку (доходів), які не враховуються при визначенні розміру аліментів.
Зобов`язання дітей по утриманню непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (умови, порядок, розмір утримання).
Порядок присудження, сплати, стягнення аліментів.
Визначення заборгованості по аліментах.
Підстави для звільнення від сплати заборгованості по аліментах.
Зобов`язання інших членів сім`ї та родичів по утриманню неповнолітніх.
Зобов`язання інших членів сім`ї та родичів по утриманню повнолітніх непрацездатних осіб.
і правове регулювання усиновлення (удочеріння) в Україні.
Умови усиновлення за законодавством України.
Діти, які можуть бути усиновлені за законодавством України.
Порядок формування інформаційних банків даних про дітей, що можуть бути усиновленими.
Вимоги до особи усиновителя.
Порядок усиновлення дітей в Україні.
Документи, які надаються особами, що бажають стати усиновителями.
Особливості усиновлення дітей іноземними громадянами.
Права та обов`язки усиновителів і усиновлених.
Таємниця усиновлення.
Визнання усиновлення недійсним: поняття, підстави.
Скасування усиновлення: поняття, підстави.
Юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним.
Юридичні наслідки скасування усиновлення.
Поняття опіки та піклування за законодавством України.
Особи, над якими встановлюється опіка та піклування.
Порядок встановлення опіки та піклування.
Права і обов`язки опікунів і піклувальників, обмеження їх прав.
Звільнення опікунів і піклувальників від виконання їх обов`язків.
Підстави і порядок припинення опіки і піклування.
Опіка і піклування, ускладнені іноземним елементом.
Система органів реєстрації актів громадянського стану та їх компетенція.
Загальні правила реєстрації актів громадянського стану.
Реєстрація народження.
Реєстрація смерті.
Реєстрація встановлення батьківства.
Порядок і реєстрація зміни імені, по батькові і прізвища громадянина.
Укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами та іноземних громадян між собою в Україні.
Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні.
Реєстрація актів громадянського стану громадян України, що проживають поза її межами.
Підстави застосування іноземних законів про шлюб та сім`ю та міжнародних договорів до правовідносин в Україні.
Похожие разделы
Смотрите также

Багач Е.М., Білоусов Ю.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар

 • формат doc
 • размер 526.2 КБ
 • добавлен 30 июня 2011 г.
Авт. колектив Багач Е. М., Білоусов Ю. В., Ватрас В. А., Давидова Н. О., Кодинець А. О. - К.: Ліга 2010. - 577 с. До уваги читачів пропонується науковий коментар до Сімейного кодексу України (СК України). В коментарі враховані зміни до СК України станом на 28 вересня 2009 р. Книга містить зразки документів та матеріали судової практики. Книга розрахована на викладачів юридичних вищих навчальних закладів, суддів, практикуючих юристів, нотаріусів,...

Баранова Л.М. Сімейне право України

 • формат doc
 • размер 1.44 МБ
 • добавлен 20 февраля 2010 г.
Юрінком Інтер, 2006, 264 с. Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі нового Сімейного кодексу України і відповідно до нової програми курсу сімейного права. Висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і розглянуто основні питання курсу: сім'я, шлюб, особисті та майнові правовідносини подружжя, права та обов'язки батьків і дітей, влашту...

Баранова Л.М., Борисова В.І., Жилінкова І.В. та ін. Сімейне право України

 • формат pdf
 • размер 872.04 КБ
 • добавлен 09 мая 2010 г.
Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. — 200 с. Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі нового Сімейного кодексу України і відповідно до нової програми курсу сімейного права. Висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і розглянуто основні питання курсу: сім’я, шлюб, особисті та майнові правовідносини подружжя, права та обов’язки бать...

Король И.Г. Личные неимущественные права ребенка по семейному праву Российской Федерации

 • формат doc
 • размер 942.5 КБ
 • добавлен 24 ноября 2010 г.
Научно-практическое пособие - "Проспект", 2010 г. Оглавление Предисловие Актуальные исторические, теоретические и практические проблемы личных неимущественных прав ребенка Возникновение и развитие личных неимущественных прав ребенка Международное и российское право, регулирующее личные неимущественные права ребенка Понятие и классификация личных неимущественных прав ребенка Отдельные виды личных неимущественных прав ребенка Право ребенка жить и в...

Методичні вказівки для практичних занять - Сімейне право України

Практикум
 • формат doc
 • размер 314.5 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Методичні вказівки до практичних занять підготовані із врахуванням положень сімейного законодавства України, для проведення практичних занять зі студентами юридичного факультету, містять 33 теми по сімейному праву України, де запропоновані теоретичні та практичні питання до теми, а також списки літератури.

Пятаков В.А. Семейное право

 • формат pdf
 • размер 12.97 МБ
 • добавлен 09 сентября 2009 г.
Конспект лекций. М.: Приор-издат, 2005. - 128 с. Настоящим изданием мы продолжаем серию "В помощь студенту", в которую входят лучшие конспекты лекций по дисциплинам, изучаемым в гуманитарных вузах. Материал приведен в соответствие с учебной программой курса "Семейное право ". Используя данную книгу при подготовке и сдаче экзамена, студенты смогут в предельно сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучен...

Реферат- Права несовершеннолетних детей в семье

Реферат
 • формат doc
 • размер 126 КБ
 • добавлен 29 марта 2010 г.
Федеральное министерство по образованию РФ. Государственное образовательное учреждение высшего и профессионального образования. ЧИТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. РЕФЕРАТ. НА ТЕМУ «Права несовершеннолетних детей в семье». Чита 2010. Содержание. Введение. Глава 1. Понятие и общая характеристика прав граждан. Глава 2. Личные неимущественные права ребёнка. 1. Право ребенка жить и воспитываться в семье. 2. Право ребенка на о...

Харитонов Е.О. Сімейне право України

 • формат doc
 • размер 3.09 МБ
 • добавлен 18 июля 2011 г.
Навчальний посібник / За ред. Є.О. Харитонова. — К.: Істина, 2008. — 200 с. У навчальному посібнику відповідно до програми курсу «Сімейне право України» викладено матеріал, який стане у нагоді студентам вищих юридичних навчальних закладів при підготовці до практичних занять, заліків та іспитів з цієї дисципліни. Посібник може бути корисним також викладачам вищих юридичних навчальних закладів, практикуючим юристам, усім читачам, які цікавляться с...

Червоний Ю.С. Сімейне право

 • формат doc
 • размер 2.74 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Підручн. / За ред. Ю. С. Червоного. - К. : Істина, 2004. - 400 с У підручнику висвітлені основні питання навчальної дисципліни "Сімейне право України": поняття сімейного права, його предмет та метод, функції, принципи; історія розвитку сімейного законодавства України; сімейні правовідносини; шлюб, права та обов'язки подружжя, а також батьків і дітей; форми виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, права та обов'язки інших членів сім'...

Індиченко С.П., Гопанчук B.C. та ін. Сімейне право України

 • формат pdf
 • размер 1.45 МБ
 • добавлен 23 апреля 2010 г.
Київ: Вентурі. , 1997. — 272 с. Нумерация страниц сохранена. У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до програми курсу сімейного права, аналізується шлюбно-сімейне законодавство. Розглядаються принципи сімейного права, поняття шлюбу, особисті та майнові права і обов'язки подружжя, правовідносини між батьками і дітьми та ін. Для студентів юридичних вузів та факультетів.