• формат doc
 • размер 526.2 КБ
 • добавлен 30 июня 2011 г.
Багач Е.М., Білоусов Ю.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар
Авт. колектив Багач Е. М., Білоусов Ю. В., Ватрас В. А., Давидова Н. О., Кодинець А. О. - К.: Ліга 2010. - 577 с.
До уваги читачів пропонується науковий коментар до Сімейного кодексу України (СК України). В коментарі враховані зміни до СК України станом на 28 вересня 2009 р. Книга містить зразки документів та матеріали судової практики. Книга розрахована на викладачів юридичних вищих навчальних закладів, суддів, практикуючих юристів, нотаріусів, працівників органів опіки та піклування, органів реєстрації актів цивільного стану, студентів та широкого загалу.
Похожие разделы
Смотрите также

Баранова Л.М. Сімейне право України

 • формат doc
 • размер 1.44 МБ
 • добавлен 20 февраля 2010 г.
Юрінком Інтер, 2006, 264 с. Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі нового Сімейного кодексу України і відповідно до нової програми курсу сімейного права. Висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і розглянуто основні питання курсу: сім'я, шлюб, особисті та майнові правовідносини подружжя, права та обов'язки батьків і дітей, влашту...

Баранова Л.М., Борисова В.І., Жилінкова І.В. та ін. Сімейне право України

 • формат pdf
 • размер 872.04 КБ
 • добавлен 09 мая 2010 г.
Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. — 200 с. Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі нового Сімейного кодексу України і відповідно до нової програми курсу сімейного права. Висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і розглянуто основні питання курсу: сім’я, шлюб, особисті та майнові правовідносини подружжя, права та обов’язки бать...

Гришаев С.П. Семейное право в вопросах и ответах

 • формат rtf
 • размер 964.42 КБ
 • добавлен 05 мая 2010 г.
Целью предлагаемого читателю пособия является оказание практической помощи студентам юридических вузов в сдаче экзаменационного зачета по семейному праву. Работа написана на основании норм действующего законодательства и в первую очередь использован Семейный кодекс Российской Федерации. Кроме того, использованы другие правовые акты, в том числе подзаконные. Учтен опыт также зарубежных стран. Поставленные в учебном пособии вопросы соответствуют...

Гузь Л.Є., Гузь А.В. Судово-практичний коментар до сімейного кодексу України

 • формат doc
 • размер 3.82 МБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
Х.: Видавничий будинок «ФАКТОР», 2011.- 576 с. Ця книга призначена для судів, студентів, наукових працівників, адвокатів, правозахисників, а також осіб, які виявляють інтерес до сімейного законодавства, намагаються самі захищати свої права, а для цього потрібно їх знати в світлі Сімейного кодексу України, інших підзаконннх актів, міжнародного законодавства у сфері сімейного права, захисту інтересів материнства і дитинства. У книзі названі вище о...

Конспект лекцій Сімейне право України (2010)

Статья
 • формат doc
 • размер 690.5 КБ
 • добавлен 30 апреля 2010 г.
Конспект лекций - Семейное право Робота Ф. Енгельса "Походження сім`ї, приватної власності і держави". Первісні форми сім`ї та шлюбу за часів родового устрою. Загальна характеристика парної та моногамної сім’ї. Історичний розвиток cімейного законодавства (з 1917 до 60-х рр. ). Розвиток сімейного законодавства. Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю. Особливості сімейного права як окремої галузі п...

Курсова робота - Укладання та розірвання шлюбу за законодавством України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 41.17 КБ
 • добавлен 11 февраля 2011 г.
Тернопільський національний економічний університет ІПО ПР-пз 41 (правознавство) вступ Поняття шлюбу та зміст шлюбних відносин Порядок укладання шлюбу Поняття та випадки припинення шлюбу, розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану Висновки Список використаних джерел Вступ. Історія розвитку людства свідчить про те, що сім’я в системі соціальних відносин завжди посідала особливе місце. Саме тому цей інститут завжди пер...

Левушкин А.Н. Правовое регулирование института брачного договора

Статья
 • формат djvu
 • размер 197.06 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
Рос. юрид. журн. - 2002. - № 4 - С. 81-88 1 марта 1996 г. был введен в действие Семейный кодекс РФ (далее - СК), в котором прослеживается преемственность подходов отечественного права к регулированию семейных отношений. Вместе с тем разительные перемены, происшедшие во всех сферах жизнедеятельности общества, не могли не повлечь за собой серьезных изменений в гражданском и семейном законодательстве.

Методичні вказівки для практичних занять - Сімейне право України

Практикум
 • формат doc
 • размер 314.5 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Методичні вказівки до практичних занять підготовані із врахуванням положень сімейного законодавства України, для проведення практичних занять зі студентами юридичного факультету, містять 33 теми по сімейному праву України, де запропоновані теоретичні та практичні питання до теми, а також списки літератури.

Харитонов Е.О. Сімейне право України

 • формат doc
 • размер 3.09 МБ
 • добавлен 18 июля 2011 г.
Навчальний посібник / За ред. Є.О. Харитонова. — К.: Істина, 2008. — 200 с. У навчальному посібнику відповідно до програми курсу «Сімейне право України» викладено матеріал, який стане у нагоді студентам вищих юридичних навчальних закладів при підготовці до практичних занять, заліків та іспитів з цієї дисципліни. Посібник може бути корисним також викладачам вищих юридичних навчальних закладів, практикуючим юристам, усім читачам, які цікавляться с...

Червоний Ю.С. Сімейне право

 • формат doc
 • размер 2.74 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Підручн. / За ред. Ю. С. Червоного. - К. : Істина, 2004. - 400 с У підручнику висвітлені основні питання навчальної дисципліни "Сімейне право України": поняття сімейного права, його предмет та метод, функції, принципи; історія розвитку сімейного законодавства України; сімейні правовідносини; шлюб, права та обов'язки подружжя, а також батьків і дітей; форми виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, права та обов'язки інших членів сім'...