Контрольна робота - Комплекс маркетингових комунікацій

Контрольна робота - Комплекс маркетингових комунікацій
 • лабараторные
 • doc
 • 142 КБ
 • добавлен 17.12.2011
Економічний факультет ДІПК, спеціальність Менеджмент, 2011 - 25 с.

Закон України «Про телебачення і радіомовлення», зміни та доповнення до нього.
Рекламування товару та його планування.
Паблік рілейшнз і споріднена з ним діяльність

Смотрите также


Курсовая работа - Маркетингова політика комунікацій

Курсовая работа - Маркетингова політика комунікацій

 • курсовые
 • docx
 • 149.6 КБ
 • добавлен 31.12.2011
Сутність та завдання інтегрованих маркетингових комунікацій
Аналіз комунікацій,
Аналіз комунікацій підприємства із суб’єктами ринку
Павленко А.Ф., Решетнікова І.Л., Гончарова І.І. Формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів

Павленко А.Ф., Решетнікова І.Л., Гончарова І.І. Формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів

 • разное
 • rtf
 • 2.99 МБ
 • добавлен 06.03.2010
Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. - 248 с.
Розглянуто питання становлення та розвитку маркетингу щодо діяльності вітчизняних банків, розкрито зміст елементів маркетингового комплексу на ринку банківських продуктів. Значну увагу приділено методиці формування комплексу маркетингових комунікацій банків для просування фінансових про...
Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій

Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій

 • разное
 • doc
 • 1.47 МБ
 • добавлен 15.03.2010
Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2003. - 524 с.
У другому виданні першого в Україні навчального посібника з маркетингової політики комунікацій детально розглянуто такі напрямки діяльності в галузі маркетингу, як рекламування товарів, стимулювання продажу, створення іміджу підприємств; розкрито особлив...
Лукьянец Т.И. Маркетинговая политика коммуникаций:Учебное пособие (укр)

Лукьянец Т.И. Маркетинговая политика коммуникаций:Учебное пособие (укр)

 • разное
 • doc
 • 1.07 МБ
 • добавлен 04.02.2010
Киевский национальный экономический университет, 2003 год
У другому виданні першого в Україні навчального посібника детально розглянуто такі напрямки діяльності в галузі маркетингу, як рекламу-вання товарів, стимулювання продажу, створення іміджу підприємств; розкрито особливості організації та планування маркетингової політ...
Божкова В.В., Мельник Ю.М. Реклама та стимулювання збуту

Божкова В.В., Мельник Ю.М. Реклама та стимулювання збуту

 • разное
 • pdf
 • 2.14 МБ
 • добавлен 19.05.2011
Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. — 200 с.

Актуалізація використання комунікаційних інструментів в Україні закономірна, адже підтверджена досвідом економічно розвинутих країн світу. Але, їх планування і застосування, особливо на вітчизняному ринку, потребує специфічних знань і вмінь.
Стимулювання зб...
Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-маркетинг

Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-маркетинг

 • разное
 • pdf
 • 822.72 КБ
 • добавлен 02.01.2012
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.

Навчальний посібник розроблений для підготовки магістрів зі спеціальності Маркетинг. В роботі розглядаються концепція та методологія Інтернет-маркетингу, особливості віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, формування товарів та їх ціноутв...
Контрольная работа - Комплекс маркетинговых коммуникаций и его роль в продвижении товара на рынок

Контрольная работа - Комплекс маркетинговых коммуникаций и его роль в продвижении товара на рынок

 • лабараторные
 • doc
 • 358 КБ
 • добавлен 29.04.2010
Контрольная работа

Содержание:
Теоретическая часть.
Введение.
Маркетинговый комплекс продвижения товара.
Реклама.
Паблик релейшнз.
Личная продажа.
Стимулирование сбыта.
Практическая часть.
Заключение.
Список использованной литературы.
Московский институт экономики менеджмента ...
Реферат - Комплекс маркетинговых коммуникаций и его роль в продвижении товара на рынок

Реферат - Комплекс маркетинговых коммуникаций и его роль в продвижении товара на рынок

 • рефераты
 • docx
 • 52.83 КБ
 • добавлен 25.10.2009
Реферат. Комплекс маркетинговых коммуникаций.
Разработка коммуникационной политики
Реклама
Виды рекламы.
Рекламные кампании.
Достоинства и недостатки рекламы.
Личная продажа
Достоинства и недостатки личной продажи.
Стимулирование сбыта
Достоинства и недостатки стимулирования сбыта.
Связ...
Курсовая работа - Исследование коммуникационного комплекса организации на примере ЗАО Зеленодольский Хлебокомбинат

Курсовая работа - Исследование коммуникационного комплекса организации на примере ЗАО Зеленодольский Хлебокомбинат

 • курсовые
 • doc
 • 213.5 КБ
 • добавлен 06.05.2009
Курсовая робота.
Понятие коммуникаций маркетинга. Средства маркетинговых коммуникаций и критерии их выбора. Бюджет и планирование маркетинговых коммуникаций. Краткая характеристика деятельности ЗАО "ЗХК". Исследование коммуникационного комплекса ЗАО "ЗХК". Основные направление совершенствования коммуникационного комплекса.
Реферат - Маркетинговые коммуникации

Реферат - Маркетинговые коммуникации

 • рефераты
 • doc
 • 16.77 КБ
 • добавлен 06.12.2009
Реферат
Введение. Проблемы, стратегии и методы маркетинговых коммуникаций. Комплекс стимулирования. Список использованной литературы. 21стр.