Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 109.5 КБ
 • добавлен 28 октября 2010 г.
Контрольная работа - Органи місцевого самоврядування: повноваження у СЕЗ та у галузі будівництва
Визначте вплив органів місцевого самоврядування у формуванні.
спеціальних економічних зон та покращення життя людей,
що мешкають на цій території.
Правове регулювання спеціальних економічних зон в Україні.
Недоліки у функціонування СЕЗ.
Вплив органів місцевого самоврядування у функціонування СЕЗ.
Які повноваження органів місцевого самоврядування у галузі будівництва.
Місцеве самоврядування, будівництво та житлово-комунальне господарство.
Державний контроль в будівництві і житлово-комунальному господарстві.
Адміністративна відповідальність за правопорушення.
в будівництві і житлово-комунальному господарстві.
Перелік літератури.
Смотрите также

Варда Я., Клосовскі В. Острови надій: розробка стратегій локального розвитку

 • формат pdf
 • размер 5.49 МБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
Івано-Франківськ: Видавництво Нова Зоря, 2003. - 339 с. Успішному зростанню сусідня Польща багато в чому завдячує соціально-економічному розвитку окремих громад, міст та регіонів. В цьому підручнику узагальнюється польський досвід розробки і реалізації стратегій локального розвитку, розкривається зміст та структура стратегій місцевого, регіонального соціально-економічного та культурного розвитку, описуються етапи створення та механізми реалізаці...

Воротін В. Є. Державне управління регіональним розвитком України

 • формат pdf
 • размер 4.79 МБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
Монографія / за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 288 с. - ISBN 978–966–554–103–5 Досліджено теоретичні, методологічні та практичні питання управління регіональним соціально–економічним та суспільно–політичним розвитком в Україні на основі оптимального поєднання державної влади та місцевого самоврядування. Розроблено шляхи удосконалення механізмів управління розвитком регіонів. Правові засади державного управління регі...

Димченко О.В., Матвєєва Н.М., Гайденко С.М. Регіональна економіка

 • формат pdf
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальностей "Економіка підприємства" та "Бухгалтерський облік". - Харків: ХНАМГ, 2008. – 205 с. СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Формування економіки "нового типу" Формування регіональної економіки як науки Зміни у змісті й формах економічного розвитку Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики Механізм реалізації регіональної економічної політики держави Запитан...

Зінь Е.А. Регіональна економіка

 • формат doc
 • размер 1.91 МБ
 • добавлен 07 января 2011 г.
Підручник. — К.: «ВД «Професіонал», 2007. — 528 с. Підручник «Регіональна економіка» підготовлений відповідно до типової програми викладання дисципліни. В підручнику розглядаються такі пи-тання: економіко-географічна характеристика регіону; населення регіону; ресурси регіону та основні напрями їх використання; виробнича сфера ре-гіону, характеристика її стану га розвитку; стан та розвиток соціальної сфери регіону; охорона навколишнього середовища...

Контрольная работа - Нафтова промисловість України, Економіка Донецького економічного району (на укр.языке)

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 175.5 КБ
 • добавлен 27 марта 2010 г.
Введення Нафтова промисловість України, її значення, регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку. Видобуток нафти. Нафтопереробна промисловість. Екологічні проблеми галузі. Проблеми й перспективи розвитку нафтової промисловості України. Економіка Донецького економічного району: особливості розвитку розміщення продуктивних сил. Природно-ресурсний потенціал і продуктивні сили Донецького економічного району, його економ...

Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. Управління розвитком регіону

 • формат pdf
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 02 января 2012 г.
Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 328 с. Розглянуто принципи й методи регіонального управління, проаналізована галузева й функціональна структура господарства регіону як об’єкта управління, розглянуті цілі й завдання регіональної політики на сучасному етапі. Показано роль і види прогнозування й програмування економічного й соціального розвитку регіонів, виділені особливості управління розвитком регіонів. Висвітлено...

Санжаровський І., Полянський Ю. (ред) Посібник з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку

 • формат pdf
 • размер 841.69 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
Лендьел М., Винницький Б., Ратейчак Ю., Санжаровський І. За ред. Санжаровського І., Полянського Ю. – К.: К. І. С. , 2007. – 80 с. У виданні представлено загальні підходи, а також описано сучасні методики моніторингу й оцінювання стратегій, програм і проектів. Окремо проаналізовано нормативні документи та представлено практику здійснення моніторингу й оцінювання реалізації програмних документів на державному та місцевому рівнях у Канаді, Польщі й...

Стеценко Т.О, Тищенко О.П. Управління регіональною економікою

 • формат doc
 • размер 532.6 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
Система регіонального управління Роль місцевого самоврядування в управлінні регіональним розвитком Регіональний менеджмент Державна регіональна економічна політика Управління стратегією регіонального розвитку Планування та прогнозування в системі управління регіональним розвитком Методологічні основи регіонального розвитку Управління розвитком економічного потенціалу регіону Управління природно-екологічним потенціалом Управління виробнич...

Шпаргалка з економіки регіону (КНЕУ)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 261 КБ
 • добавлен 19 июня 2011 г.
Сутність і методологічні принципи управління регіоном. Світовий досвід регіонального управління. Регіональна структура та структура господарства регіону. Роль місцевого самоврядування в управлінні регіональним розвитком. Особливості сучасної регіональної політики в Україні. Система цілей та завдань державної регіональної політики та їх зв'язок із загальнодержавною стратегією розвитку. Механізм реалізації Державної стратегії регіонального розвитку...

Шпора регіональна економіка

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 20 ноября 2010 г.
Дисципліна «Регіональна економіка (РПС, регіональна економіка, екологія)» Питання до іспиту У чому полягає сутність теорії розміщення виробництва Й. Тюнера? Накресліть модель територіальної структури сільського господарства за Й. Тюнером. Хто започаткував теорію розміщення промисловості? У чому її сутність? Розкрийте особливості теорії розміщення виробництв Льоша. У чому сутність концепції територіальних обмежень та її модифікацій? Охарактеризуйт...