Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 3,74 МБ
  • добавлен 01 сентября 2013 г.
Копанєва В.О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету
Монографія. — К.: НПБУ, 2009. — 198 c.
У монографії обґрунтовано необхідність розвитку діяльності наукової бібліотеки зі створення нової інформаційної складової — фонду плинних мережевих ресурсів. Визначено джерельну базу формування фонду «мережевої україніки». Розроблено підхід до кооперативного створення архіву науково- інформаційних і суспільно значущих інтернет-ресурсів провідними галузевими та регіональними бібліотеками. Запропоновано інформаційну технологію опрацювання цих ресурсів, що базується на використанні Дублінського ядра метаданих і повнотекстовому індексуванні. Досліджено тенденції розвитку правового підґрунтя архівування мережевих ресурсів — перехід від заборонної парадигми класичного авторського права до дозвільної системи поширення знань. Розглянуто сформований у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського фонд мережевих ресурсів. Для фахівців, які використовують інформаційні ресурси Інтернету у своїй професійній діяльності.
Похожие разделы