• формат doc
 • размер 5.25 МБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
Копєйчиков В.В. Правознавство
К.: Юрінком Інтер, 2006, 748 с.
Виникнення держави і права.
Основи теорії держави.
Загальна характеристика громадянського
суспільства і правової держави.
Основи теорії права.
Основи правосвідомості, правової культури
та правового виховання.
Основи правової поведінки та юридична
відповідальність.
Основи конституційного права України.
Основи муніципального права України.
Основи екологічного права України.
Основи земельного права України.
Основи цивільного права України.
Основи господарського права України.
Основи житлового права України.
Основи сімейного права України.
Основи адміністративного права України.
Основи фінансового права України.
Основи кримінального права України.
Засади правосуддя та судочинства.
Засади правоохоронної діяльності.
Засади правозахисної діяльності.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
Смотрите также

Кириченко В.М. Правознавство: Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 787.85 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 240 с. У навчальному посібнику відповідно до програми навчальної дисципліни „Правознавство системно викладено теоретичні положення теорії права та основні визначення і правові поняття головних галузей права України: конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального, а також система судових та правоохоронних органів. Зміст посібника відповідає нормам Конституції та чинному зак...

Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс

 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 328 с. Навчальний посібник побудовано з урахуванням положень Болонської декларації. Посібник містить робочу програму навчальної дисципліни «Правознавство», плани проведення інтерактивних лекційних та семінарських занять, конспекти лекцій з основних тем теорії права, конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного та кримінального права, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для...

Копєйчиков В.В. Правознавство

 • формат pdf
 • размер 2.93 МБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., П68 Ковальський B.C., Колодій А.М (керівник авт. кол.) та інші; За ред. В.В. Копєйчикова. — 5-е вид., перероб. та доп. - К: Юрінком Інтер, 2002. - 736 с - Бібліогр. с 724- 726. Авт. 4-го вид.: А.М. Колодій, І.В. Опришко (керівники авт. кол.), С.Е. Демський та ін. Підручник містить основні положення з курсу теорії держави і права, конституційного права та окремих галузей права. Підготовлений відповідно до про...

КПІЗ - Виборча система та виборчий процес в Україні. Повноваження нотаріату та систему органів нотаріату із чинного законодавства положення. Тестова частина. Задача

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 183 КБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
Правознавство. Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) - Виборча система та виборчий процес в Україні. Повноваження нотаріату та систему органів нотаріату із чинного законодавства положення. Тестова частина. Задача. ТНЕУ (Тернопільський національний економічний університет), ФКІТ (Факультет комп'ютерних інформаційних технологій), Кафедра правового регулювання економіки та правознавства, ПЗАС (Програмне забезпечення автоматизованих сис...

Кубах А.І. Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Правознавство. Частина І

 • формат pdf
 • размер 2.35 МБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. – 301 с. Побудувати правову державу неможливо без формування правової культури кожного громадянина. Але не можна оволодіти правом тільки за текстами підручників. Для того, щоб стати справжнім знавцем права, обов’язково треба працювати безпосередньо з правовими джерелами – Конституцією України, Кодексами України, Законами України та іншими нормативно-правовими актами. Метою видання Збірника законодавчих актів з дисципліни «П...

Кубах А.І. Конспект лекцій з дисципліни Правознавство

 • формат doc
 • размер 372.63 КБ
 • добавлен 02 мая 2010 г.
Харків ? ХНАМГ ? 2006, 326 ст. Основи теорії держави і права. Основи Конституційного права України. Основи виборчого права України. Основи муніципального права України. Основи адміністративного права України. Основи господарського права України. Основи фінансового права України. Основи банківського права України. Основи міжнародного права України. Основи цивільного права України. Основи трудового права України. Основи соціального законодавства У...

Лесниченко І.В.(уклад.) Опорний конспект лекцій з дисципліни Правознавство

 • формат pdf
 • размер 328.41 КБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Краматорськ: ДДМА, 2004, - 66с. Для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей. Короткий конспект лекцій містить основні положення тем навчального курсу "Правознавство", а також питання для самоконтролю і перелік рекомендованої літератури.

Опришко В.Ф. , Шульженко Ф.П., Шимон С. І. Правознавство: Підручник

 • формат doc
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
Издательство: КНЕУ. Год издания: 2003. Страниц: 767. Підручник підготовлений на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України програми курсу «Правознавство» для студентів неюридичних факультетів вищих навчальних закладів України. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання суспільних відносин в Україні, викладені основи теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, кр...

Тимошенко І.В., Чернявський А.Л. Правознавство

 • формат doc
 • размер 244.21 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Курс лекцій. - Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 228 с. Підготовлено з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Посібник містить повний курс лекцій дисципліни Правознавство. Метою видання є формування системи знань з основ теорії держави і права та різних галузей права України...

Чернявський А.Л., Тимошенко І.В. Правознавство

 • формат doc
 • размер 122.17 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 105 с. Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Посібник містить типову навчальну програму курсу Правознавство, комплекс навчально-методичного забезп...