Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No?Till

Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No?Till
 • разное
 • pdf
 • 5.42 МБ
 • добавлен 26.12.2011
Київ, 2011. – 372 с. 

У монографії висвітлено теоретичні основи, наведений великий за обсягом інформативний матеріал з нової, перспективної для України енерго- та ресурсоощадної системи землеробства No-till (ноу-тіл).

Зміст:
Розділ
1. Про системи землеробства
Історія зародження та розвитку систем землеробства
Сучасні причини необхідності розробки та переходу на нові системи землеробства
Розділ
2. Наукові основи систем землеробства
Фактори життя рослин
Закони землеробства – основа систем землеробства
Основні концептуальні положення системи землеробства No-till
Показники родючості ґрунту та їх параметри за різних систем землеробства
Управління рослинними рештками
Розділ
3. Основні ланки системи землеробства
Науково обґрунтована організація території землекористування
Структура посівних площ та раціональна система сівозмін
Проміжні (покривні) культури
Місце механічного обробітку ґрунту в системах землеробства
Система удобрення
Система захисту сільськогосподарських культур від бур’янів, шкідників та збудників хвороб
Розділ
4. Особливості технологій вирощування культур за системи землеробства No-till
Озима пшениця
Яра пшениця
Кукурудза
Соя
Ріпак озимий
Ріпак ярий
Розділ
5. Посівне устаткування для технології No-till
Принципи якісної сівби технології No-till
Якісні показники технологічного процесу
Робота сівалки No-till з рослинними рештками
Робота сівалки з добривами
Види сошників

Смотрите также


Манько Ю.П., Цюк О.Л. Модель системи екологічного землеробства в Лісостепу України. Методичні рекомендації для впровадження у виробництво

Манько Ю.П., Цюк О.Л. Модель системи екологічного землеробства в Лісостепу України. Методичні рекомендації для впровадження у виробництво

 • разное
 • pdf
 • 14.82 МБ
 • добавлен 04.10.2011
- Київ: Аграрна освіта, 2008. - 36 с.
Рекомендації підготували: Ю.П. Манько, О.Л. Цюк, О.П. Кротінов, В.К. Вдовиченко, О.О. Тарасенко, В.Д. Барановський, Ю.С. Кравченко, В.М. Рожко, О.К) Карпенко (Національний аграрний університет); О.В. Шерстобоєва, Т.М. Коваленко (Інститут агроекології УААН).

Методичні рекомендаці...
Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No-till

Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No-till

 • разное
 • djvu
 • 21.77 МБ
 • добавлен 26.12.2011
Навчальний посібник. - К.: Логос, 2011 - 352 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи, наведено великий за обсягом інформативно-довідковий матеріал із нової, перспективної для України енерго- та ресурсоощадної системи землеробства No-till. У сконцентрованому вигляді представлено технології вирощування най...
Кроветто К.К. No-till. Взаимосвязь между No-till, растительными остатками, питанием растения и почвы

Кроветто К.К. No-till. Взаимосвязь между No-till, растительными остатками, питанием растения и почвы

 • разное
 • djvu
 • 36.92 МБ
 • добавлен 11.12.2011
Днепропетровск. 2007 - 235 с.
Оглавление:
Хорошее начало.
Управление растительными остатками No-till.
Физические аспекты: влажность, наличие растительных остатков на поверхности почты.
Биохимические аспекты питания: солома и почва.
Библиография.
Оленюк А.М. Обробіток ґрунту, удобрення й догляд за посівами цукрових буряків з елементами біологізації землеробства в південно-західному Лісостепу України

Оленюк А.М. Обробіток ґрунту, удобрення й догляд за посівами цукрових буряків з елементами біологізації землеробства в південно-західному Лісостепу України

 • разное
 • pdf
 • 572.76 КБ
 • добавлен 04.10.2011
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.01 - Дніпропетровськ: ДДАУ, 2009 - 20 с.
Викладено роль біологічних систем землеробства у відтворенні родючості ґрунту, висвітлено сучасний стан застосування біологічних систем землеробства, і у зв’язку з ними роль систем основного обробітку ґрунту, удобре...
Єщенка В.О. (ред.). Загальне землеробство: Підручник

Єщенка В.О. (ред.). Загальне землеробство: Підручник

 • разное
 • pdf
 • 2.9 МБ
 • добавлен 16.12.2009
К.: Вища освіта, 2004. — 336 с.: іл.
У підручнику описані основні закони землеробства, умови життя рослин і заходи їх поліпшення, бур’яни і боротьбу з ними, сівозміни, заходи і системи обробітку під основні сільськогосподарські культури, агротехнічні основи захисту орних земель від ерозії та системи землеробства в різних ґру...
Кобець М.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку

Кобець М.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку

 • разное
 • pdf
 • 694.1 КБ
 • добавлен 23.09.2011
Київ, 2004 -22 с.
Концепція сталого розвитку та агросфера.
Органічне землеробство та його поширення у світі.
Досвід використання технологій органічного землеробства в Україні.
План дій щодо впровадження технологій органічного землеробства в Україні.
Надикто В.Т., Улексін В.О. Колійна та мостова системи землеробства. Монографія

Надикто В.Т., Улексін В.О. Колійна та мостова системи землеробства. Монографія

 • разное
 • pdf
 • 7.96 МБ
 • добавлен 29.03.2011
Мелітополь: ТОВ Видавничий будинок ММД, 2008. – 268 с., іл.
В монографії викладено основи вирощування сільськогосподарських культур із використанням принципово нових колійної та мостових систем землеробства. Монографія призначена для докторантів, аспірантів, магістрів та інженерно-технічних працівників і науковців, які займ...
Сборник докладов VІІ Международной конференции Самовостанавливающееся эффективное земледелие на основе системного подхода (No-till)

Сборник докладов VІІ Международной конференции Самовостанавливающееся эффективное земледелие на основе системного подхода (No-till)

 • разное
 • pdf
 • 50.81 МБ
 • добавлен 06.07.2011
Издательство: Днепропетровск, 2009. - 159 с.
Содержание
Джон Бейкер
Что нужно культурам, посеянным по технологи no-till, чтобы стать высокоурожайными
Хумберто Бланко
No-till уменьшает плотность почвы за счет увеличения содержания органического углерода
Хумберто Бланко
Сохранение влаги
Роберт Бл...
Гудзь В.П., Примак Д.І., Будьонний Ю.В. Землеробство

Гудзь В.П., Примак Д.І., Будьонний Ю.В. Землеробство

 • разное
 • djvu
 • 8.13 МБ
 • добавлен 07.01.2012
К.: Урожай, 1996 - 384 с.

ISBN 5-337-01610-5

Висвітлено основні теоретичні положення наукового і практичного землеробства: умови життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання; відтворення родючості ґрунту; бур'яни і способи захисту посівів від них; сівозміни для різних ґрунтово - кліматичних зон У...
Грабак Н.Х., Топіха І.Н. та iн. Основи ведення сільського господарства та охорона земель. Навчальний посібник

Грабак Н.Х., Топіха І.Н. та iн. Основи ведення сільського господарства та охорона земель. Навчальний посібник

 • разное
 • pdf
 • 30.54 МБ
 • добавлен 26.02.2011
К. , 2005. - 796 с.
В підручнику викладені теоретичні основи та практичні аспекти ведення основних
галузей агропромислового виробництва – рослинництва та тваринництва. Значна увага
приділена сучасному трактуванню основних положень землеробства:
диференціальному з елементами мінімізації обрабітки грунту; збалан...