Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат rtf
  • размер 100,04 КБ
  • добавлен 25 января 2013 г.
Косолапов В.І. Англійська мова
Навчальний посібник. – Рівне: РДТУ, 2001. — 102 с.
Для студентів спеціальності 7.070900 землевпорядкування та кадастр.
Мета посібника – допомогти студентам навчитись читати літературу зі спеціальності, викладати свої думки відповідно до запропонованих ситуацій, вести бесіду та обмінюватись фаховою інформацією.
Посібник призначений для студентів-землевпорядників. В Україні практично немає спеціалізованого посібника англійською мовою з цього фаху, який поєднував би мовний матеріал із чітко визначеним змістом текстів. Мета посібника - допомогти студентам навчитись самостійно читати і перекладати літературу зі спеціальності, викладати свої думки відповідно до запропонованих ситуацій, вести бесіду-діалог та обмінюватись практичною інформацією.
Посібник складається з передмови та 10 уроків. Кожний урок включає 2 тексти: А та В. Всі тексти оригінальні, взяті з сучасної англомовної технічної літератури, деякі з них частково адаптовані. Вони відображають найактуальніші науково-технічні проблеми фаху. Перший текст призначений переважно для вивчального читання, другий – для ознайомлюваного та переглядового. Кожному тексту передує словник слів та виразів та стислий граматичний коментар, що охоплює найважливіші граматичні явища, характерні для фахово орієнтованих текстів із землевпорядкування: пасивний стан, неособові форми дієслова, багатокомпонентні означення, словотвір. Вправи до тексту А сприятимуть засвоєнню студентами професійно орієнтованої лексики і повторенню граматичного матеріалу. Вправи до тексту В орієнтують студента на здобуття інформації та самостійне використання мовного матеріалу в мовленнєвій діяльності.
Посібник вміщує також тексти для додаткового читання та англо-український словник.
Добір текстів, розробку системи лексичних вправ та форм контролю виконано з урахуванням цільової установки чинної програми з іноземних мов.