• формат pdf
  • размер 28,63 МБ
  • добавлен 24 декабря 2015 г.
Костіков І.Ю., Волгін С.О., Додь В.В. та ін. Біологія. 7 клас
Підручник. — К.: Освіта, 2015. — 256 с.
Підручник, що є концептуальним продовженням підручників цього ж авторського колективу, відповідає новій навчальній програмі. Матеріал підручника поділено на 4 теми, кожна з яких розділена на параграфи. Кожен параграф розпочинається анотацією і мотиваційними запитаннями, відповіді на які можна в ньому знайти. В підручнику виділені терміни і поняття, які учні повинні засвоїти. Кожен параграф завершується рубрикою «Висновки» — стислими основними положеннями, які розглянуті в даному параграфі. Перевірити засвоєння матеріалу параграфа учні зможуть завдяки рубриці «Контрольні запитання». Відповіді на ці запитання є безпосередньо в тексті параграфа. А от рубрика «Завдання» розрахована на вміння користуватися знаннями навчального матеріалу параграфа, обмірковувати й усвідомлювати вивчене, тому що прямих відповідей і підказок для вирішення цих завдань у параграфі немає. Чимало параграфів завершується додатковим розділом «Для допитливих». Розробки практичних і лабораторних робіт допоможуть учням навчитися застосовувати набуті знання на практиці та проводити дослідження.