Историография и источниковедение Украины
  • формат djvu
  • размер 6,47 МБ
  • добавлен 09 апреля 2012 г.
Котляр М.Ф. (ред.) Галицько-волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар
Київ: Наукова думка, 2002. - 400 с.
Це перше в науці коментоване, споряджене дослідницькими статтями видання Галицько-Волинського літопису XIII ст. — надзвичайно важливого і загалом єдиного джерела з політичної, соціальної, економічної та культурної історії Південно-Західної Русі, насамперед її західних земель (Галицької та Волинської), зв'язків з іншими давньоруськими землями і зарубіжними країнами.
Видання здійснено за найсправнішим Хлєбниковським списком (усі попередні видання Галицько-Волинського літопису виконано за Іпатіївським списком). До нього додано докладний науковий коментар, що спирається на максимально широке коло джерел. Видання супроводжується іменним і географічним покажчиками.
Праця розрахована передовсім на істориків і філологів, хоч автори намагалися зробити її доступною для широкої читацької аудиторії.