• формат pdf
  • размер 25.23 МБ
  • добавлен 23 марта 2011 г.
Кравчук А. Морфологія сучасної польської мови (словозміна). Частина І
Львів: Українська академія друкарства, 2007. — 140 с.
Посібник, написаний польською мовою, вміщує конспект лекцій першої частини курсу "Морфологія сучасної польської мови (словозміна)", присвяченої загальнотеоретичним проблемам морфології, теорії частин мови і граматичних категорій, словозміні іменника і прикметника.
У посібнику запропоновано 14 конспектів лекцій. Конспект кожної лекції закінчується запитаннями для самоконтролю та списком основної рекомендованої студентам літератури. Конспекти тих лекцій, після яких передбачені практичні заняття, завершуються завданнями.
Посібник призначений передусім для студентів II курсу польської філології (IV семестр) Львівського національного університету імені Івана Франка, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", але може бути використаний також при вивченні цього або близького до нього за змістом курсу в інших вищих навчальних закладах України.
Читать онлайн
Смотрите также

Кравчук А. Практична фонетика польської мови

  • формат pdf
  • размер 12.66 МБ
  • добавлен 22 марта 2011 г.
Посібник. — Львів, 2005. — 90 с. У посібнику викладено основні правила польської орфоепії та підібрано відповідні вправи для читання. Посібник з практичної фонетики польської мови призначений для всіх, хто бажає навчитися читати по-польськи, оволодівши навиками правильної вимови. Він містить короткі теоретичні відомості про особливості вимови тих звуків, які відсутні в українській мові або ж артикуляція яких відрізняється від артикуляції подібних...

Левицька Г. Левицький Р. Самовчитель польської мови. Практичний курс

  • формат pdf
  • размер 46.77 МБ
  • добавлен 08 декабря 2011 г.
Самовчитель польської мови. Практичний курс: Навчальний посібник. - К.: Методика, 2006. - 240 с. Цей посібник призначений, насамперед, для тих, хто хотів би вивчити польську мову самостійно. Він містить докладний опис польської фонетики і орфографії а також перелік граматичних термінів та їх пояснення. Тексти уроків мають на меті навчити слухачів сучасної польської мови. Посібник рекомендований для учнів шкіл, слухачів курсів, студентів, аспірант...