Кремінь В.Г. (ред.) Вища освіта в Україні і Болонський процес: навчальний посібник

Кремінь В.Г. (ред.) Вища освіта в Україні і Болонський процес: навчальний посібник
 • разное
 • doc
 • 1.1 МБ
 • добавлен 27.09.2011
ВУДК 378.1 ББК.
74.4.Я73.
В 55.
Автори:
М.Ф. Степко.
Я.Я. Болюбаш.
В.Д. Шинкарук.
В.В. Грубінко.
1.1. Бабин.
Рецензенти:
чл.-кор. АПН України,
доктор педагогічних наук, професор.
Г.В. Терещук.
доктор педагогічних наук, професор М.М.Фіцула.
Затверджено Міністерством освіти і науки України.
(лист М 14/18.2-1868 від 02. 08.2004р.) як навчальний посібник для підготовки магістрів та аспірантів і перепідготовки викладачів вищих навчальних закладів.
BS5 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2004. - 384 с.
ББК.
74.4.я73 ISBN 966-692-484-6.
О Кремень В.Г., Степко М.Ф.,
ISBN 966-692-484-6 Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д.,
Грубінко В.В., Бабин І.І., 2004.
У підручнику розглядаються питання євроінтеграції України, системи вищої освіти в країнах Європи та Америки, Болонський прцес як засіб інтеграції та демократизації, запровадження кредитно-модульної системи організації навчальнго процесу тощо.

Смотрите также


Кремінь В.Г. (ред.) Вища освіта в Україні і Болонський процес: навчальний посібник

Кремінь В.Г. (ред.) Вища освіта в Україні і Болонський процес: навчальний посібник

 • разное
 • djvu
 • 4.41 МБ
 • добавлен 01.02.2011
К.: Освіта, 2004г. - 384 с.

У підручнику розглядаються питання євроінтеграції України, системи вищої освіти в країнах Європи та Америки, Болонський прцес як засіб інтеграції та демократизації, запровадження кредитно-модульної системи організації навчальнго процесу тощо.
Презентация - Болонський процес у рефератах в інтернет

Презентация - Болонський процес у рефератах в інтернет

 • рефераты
 • pptx
 • 2.33 МБ
 • добавлен 24.10.2011
Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів НУВС, 12 слайдов.
Освіта і Болонський процес.
Болонський процес.
Болонський процес і Україна.
Завдання реалізації принципів Болонськ ого процесу в Україні.
Болонський процес в інтернет.
Узагальнення матеріалів.
Повнота інформації про Болон...
Реферат - Виша освіта Німеччині

Реферат - Виша освіта Німеччині

 • рефераты
 • docx
 • 52.89 КБ
 • добавлен 22.03.2011
Реферат з курсу Вища освіта та Болонський процес.
Вступ.
розділ і. Система вищої освіти Німеччини.
РОЗДІЛ ІІ. Інститути вищої освіти.
РОЗДІЛ ІІІ. Навчальний процес.
РОЗДІЛ IV. Доступність вищої освіти.
РОЗДІЛ V. Система управління вищою освітою.
РОЗДІЛ VІ. Фінансування системи вищої освіти.
РОЗДІЛ...
Реферат - Сучасні принципи побудови та завдання системи вищої освіти в Польщі

Реферат - Сучасні принципи побудови та завдання системи вищої освіти в Польщі

 • рефераты
 • docx
 • 40.85 КБ
 • добавлен 16.01.2012
Національний транспортний університет, Київ, 2012 рік, викладач - Язвінська О.М., обсяг - 15 ст., дисципліна - Вища освіта і болонський процес.

-Зміст-
Історія формування системи вищої освіти в Польщі
Сучасні принципи побудови вищих навчальних закладів в Польщі
Участь у Болонському процесі
Доступ громадя...
Реферат - Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки

Реферат - Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки

 • рефераты
 • docx
 • 53.19 КБ
 • добавлен 21.12.2010
Дисципліна "Університетська освіта"

Формування системи вищої освіти Європейських країн.
Вища освіта Великобританії.
Вища освіта Іспанії.
Вища освіта Німеччини.
Вища освіта США.
Реферат - Система освіти Албанії

Реферат - Система освіти Албанії

 • рефераты
 • doc
 • 59.65 КБ
 • добавлен 03.03.2010
Зміст.
Албанія. Профіль країни.
Докомуністична епоха.
Освіта під час правління комуністичної партії.
Освіта в Новій Албанії.
Сучасна освіта в Албанії, Болонський процес.
Система оцінювання знань.
Участь в програмі TEMPUS.
Вплив програми TEMPUS на Албанію.
Університет м. Тирана.
Коробочка О.М. (укладач), Вища освіта України і Болонський процес

Коробочка О.М. (укладач), Вища освіта України і Болонський процес

 • разное
 • pdf
 • 390.86 КБ
 • добавлен 02.06.2011
Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна / Дніпродзержинськ 2009
62 с.

Євроінтеграція України як чинник соціано -економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами
Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки .
Болонський процес як засіб інтег...
Реферат - Болонський процес

Реферат - Болонський процес

 • рефераты
 • doc
 • 105.5 КБ
 • добавлен 02.02.2011
Сутність Болонського процесу
Передумови виникненя.
Організація Болонського процесу.
Болонський процес в Україні.
Впровадження Болонського процесу
Нововведення в українській освіті.
Недоліки і переваги Болонського процесу.
Вигоди українського студентства.
Презентация - Особливості підготовки студентів у Китаї

Презентация - Особливості підготовки студентів у Китаї

 • рефераты
 • pptx
 • 819.22 КБ
 • добавлен 24.10.2011
Херсонський юридичний інститут, 14 слайдів.
Вступ.
Початкова освіта.
Середня освіта.
Професійне навчання.
Вища освіта.
Вимоги до вступників.
Мінєнкова Н. Болонський процес - нова філософія вищої освіти в Європі: яким бути українському конктексту реформ?

Мінєнкова Н. Болонський процес - нова філософія вищої освіти в Європі: яким бути українському конктексту реформ?

 • разное
 • doc
 • 79 КБ
 • добавлен 26.01.2011
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010.

В статті аналізується сутність Болонських реформ в системі вищої освіти. Автор наголошує на європейському вимірі Болонського процесу і необхідності України слідувати саме цим шляхом, що означає реформування системи української освіти із врахуванням особливостей Болонських змін в країн...