Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 561.21 КБ
 • добавлен 20 ноября 2011 г.
Курсовая работа - Консервація та реставрація документів
57 стор.

Загальні положення щодо консервації і реставрації документів
Поняття "консервація" і "реставрація", історія питання
Правове забезпечення, напрямки та сучасний стан збереження документних ресурсів в Україні
Зміст і фактори консервації документів
Чинники, що впливають на збереження документів. Вимоги до зберігання документів
Сучасні методи консервації документів
Превентивна, фазова консервація як технологія зберігання документів
Реставрація документів: основні правили та методи

Зміст, вступ, висновки, список використаних джерел.
Похожие разделы
Смотрите также

Курсова робота - Депозитарний фонд бібліотеки, організація депозитарного фонду

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 111 КБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Предемет "Фондознавство / бібілотечні фонди". Для студентів сцепіальностей "бібліотечна справа" та "книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія". 25 стор. Формування депозитарних фондів бібліотек. Функції депозитаріїв. Система бібліотек-депозитаріїв. Використання документів з депозитарних бібліотечних фондів. Способи зберігання документів у депозитаріях. Депозитарний фонд Закарпатської Оунб. Вступ, висновки, список використаної літератури

Курсовая работа - Библиотечное дело в Хакасии

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 143 КБ
 • добавлен 15 июня 2011 г.
Введение Общая характеристика библиотечного дела Основные принципы организации и функционирования библиотечного дела История развития библиотечного дела в Хакасии Библиотеки Республики Хакасия История создания Хакасской республиканской универсальной библиотеки История создания Хакасской республиканской детской библиотеки Научная библиотека Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова Заключение Список используемой литературы 26 стр...

Курсовая работа - Использование произведений художественной литературы в библиотерапии

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 208 КБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
БГУКИ, Беларусь, преподаватель - Клименкова Н. В. , 31с. , 2010г. Библиотерапия. Сущность библиотерапии. Роль и значение произведений художественной литературы в библиотерапии. Методика использования художественной литературы в библиотерапии. Рекомендации и требования по подбору художественной литературы. Программа изучения произведений художественной литературы с библиотерапевтической целью. Результат терапии художественной литературой.

Курсовая работа - Конфликты в библиотеке

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 139.5 КБ
 • добавлен 15 июня 2011 г.
Введение Конфликтология – наука о конфликтах Виды конфликтов Этапы управления конфликтами Конфликты в библиотечном коллективе Конфликты с читателями Заключение Список используемой литературы Приложение 29 страниц

Курсовая работа - Организация рекламной деятельности библиотек

Курсовая работа
 • формат pdf
 • размер 143.17 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Белгород. Бел. гос. ин-т культуры и искусств. 2011 - 38 с. Введение. Теоретические основы рекламной деятельности библиотек. Современные формы и средства библиотечной рекламы. Реклама в школьной библиотеке. Заключение. Библиографический список.

Курсовая работа - Сущность и характерные черты современного менеджмента в библиотечном деле

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 153.5 КБ
 • добавлен 17 июня 2011 г.
Введение Формирование концепции библиотечного менеджмента Основные понятия и задачи менеджмента Функции менеджмента Маркетинг как функция управления библиотекой Стратегическое планирование Персонал-стратегия Управление инновациями Технология библиотечного менеджмента Постановка цели Реализация решений Контроль результатов по выполнению решений Анализ результатов Заключение Список используемой литературы Приложение 29 страниц

Курсовой проект - Библиотечная деятельность И.А. Крылова

Курсовая работа
 • формат pdf
 • размер 202.62 КБ
 • добавлен 28 октября 2010 г.
Курсовая работа "Библиотечная деятельность И. А. Крылова" по специальности 052700 (071201.65) «Библиотечно-информационная деятельность» 39 с. Оглавление. Введение. Основные этапы жизни и деятельности И. А. Крылова. Биография И. А. Крылова. Деятельность И. А. Крылова в Императорской Публичной библиотеке. Вклад И. А. Крылова в развитие теории и практики отечественного библиотековедения. Вклад И. А. Крылова в развитие отечественного библиотековеден...

Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів

 • формат doc
 • размер 1.77 МБ
 • добавлен 25 ноября 2011 г.
Підручник / Кушнаренко H.М., Удалова В.К. . — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 334 с. ІSBN 966-346-234-5 Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Аналітико-синтетична обробка документів" для вищих навчальних закладів. Це єдиний в-Україні підручник, у якому весь комплекс теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем наукової обробки документів розглянуто як єдине ціле. Висвітлено теорію, історію і ме...

Реферат - Бібліографічний опис

Реферат
 • формат html, rtf
 • размер 48.38 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
25 стор. Бібліографічний опис: поняття, функції Методика складання бібліографічного опису Загальна та спеціальна методика складання БО Види бібліографічного опису Зони бібліографічного опису Бібліографічний опис – результат наукової обробки документів Бібліографічний опис електронних документів Є висновки.

Швецова-Водка Г.М. Типологія книги

 • формат doc
 • размер 403.5 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів культури і мистецтв. Г. Рівнен. держ. ін-т культури. – К. : Кн. палата України, 1999. – 79 с. Висвітлюються питання з курсу документознавства, що стосуються тих документів, які об’єднуються поняттям книга. Призначається для студентів, які навчаються за спеціальностями Бібліотекознавство і бібліографія, Документознавство та інформаційна діяльність. ISBN 966-7308-39-1.