Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 27,11 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство
Навч. посіб. — Київ: Знання, 2007. — 502 с.
Зміст
Список скорочень
Передмова
Краєзнавство як галузь наукової і практичної діяльності
Краєзнавство як галузь діяльності: поняття, функції
Структура краєзнавства
Організаційні форми краєзнавства
Характеристика основних видів краєзнавства
Становлення та розвиток краєзнавства в Україні
Теоретичні засади бібліотечного краєзнавства
Сутність бібліотечного краєзнавства
Структура бібліотечного краєзнавства
Основні напрями бібліотечного краєзнавства
Терміносистема бібліотечного краєзнавства
Поняття "край" у бібліотечному краєзнавстві
Зміст понять "краєзнавчий документ"і "місцевий документ"
Еволюція наукових уявлень про бібліотечне краєзнавство
Методологічні засади бібліотечного краєзнавства
Краєзнавча діяльність бібліотеки
Краєзнавча функція бібліотеки
Краєзнавча діяльність бібліотеки — базова підсистема бібліотечного краєзнавства
Стратегічні напрями розвитку краєзнавчої діяльності бібліотек за умов електронного середовища
Управління краєзнавчою діяльністю бібліотек
Краєзнавчий фонд — Документна база краєзнавчої діяльності бібліотеки
Визначення поняття "краєзнавчий фонд"
Фонд краєзнавчих документів
Особливості формування краєзнавчого фонду
Моделювання краєзнавчого фонду
Комплектування краєзнавчого фонду
Визначення краєзнавчої цінності документа
Облік і бібліотечна обробка краєзнавчих документів
Розміщення краєзнавчого фонду
Зберігання та захист краєзнавчого фонду
Фонд місцевих документів
Єдиний розподілений краєзнавчий фонд
Обслуговування користувачів бібліотеки з краєзнавства.
Користувач бібліотеки як об'єкт і суб'єкт краєзнавчої діяльності
Особливості краєзнавчих інформаційних потреб користувачів
Система бібліотечного обслуговування з краєзнавства
Краєзнавчі електронні ресурси на бібліотечних сайтах в Інтернеті
Регіональний веб-портал як засіб доступу до краєзнавчої інформації
Краєзнавча бібліографія як складова бібліотечного краєзнавства
Поняття про краєзнавчу бібліографію та краєзнавчу бібліографічну діяльність бібліотеки
Специфіка бібліографування краєзнавчих документів
Формування краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату бібліотеки
Краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат бібліотеки: поняття, функції, структура
Зведений систематичний краєзнавчий каталог
Зведений алфавітний краєзнавчий каталог
Зведений каталог (картотека) місцевих документів
Тичні та інші краєзнавчі картотеки
Фонд довідкових і бібліографічних посібників
Фонд виконаних краєзнавчих довідок
Система краєзнавчих бібліографічних посібників бібліотеки
Характеристика системи краєзнавчих бібліографічних посібників бібліотеки
Особливості підготовки основних видів краєзнавчих посібників
Система краєзнавчих баз даних бібліотеки
Бібліографічне обслуговування з краєзнавства в бібліотеці
Довідково-бібліографічне обслуговування з краєзнавства
Краєзнавче бібліографічне інформування споживачів
Поширення краєзнавчих знань
Популяризація краєзнавчих документів (інформації, знань)
Комплексні заходи поширення краєзнавчих знань
Просування краєзнавчих ресурсів, продуктів і послуг бібліотеки
Престижна реклама в краєзнавчій діяльності бібліотеки
Зв'язки з громадськістю в контексті бібліотечного краєзнавства
Кадрове забезпечення бібліотечного краєзнавства.
Бібліотекар-краєзнавець як тип бібліотечної професії
Система підготовки та перепідготовки кадрів для бібліотечного краєзнавства
Матеріально-технічна база краєзнавчої діяльності бібліотеки
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення краєзнавчої діяльності бібліотеки
Краєзнавчий імідж бібліотеки
Місцева публічна бібліотека як матеріальний об'єкт історії та культури краю
Генезис бібліотечного краєзнавства в Україні.
Основні етапи історичного розвитку бібліотечного краєзнавства в Україні
Зародження (IX—XIV ст.) і становлення краєзнавчої традиції в історії українських бібліотек (IX — перша половина XIX ст.)
Формування родових елементів бібліотечного краєзнавства у другій половині XIX —на початку XX ст
Бібліотечне краєзнавство у роки золотого десятиліття краєзнавства (1917—1928 pp.)
Бібліотечне краєзнавство в 30-ті роки XX ст.
Комплексний розвиток бібліотечного краєзнавства (кінець 40-х — 70-ті роки XX ст.)
Пріоритетний розвиток бібліографічної складової бібліотечного краєзнавства наприкінці 70-х — на початку 90-х років XX ст.
Системне оновлення бібліотечного краєзнавства в Україні на сучасному етапі (з 1991 р.)
Висновки
Список літератури
Іменний покажчик
Предметний покажчик
Від укладачів
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
Похожие разделы