Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 923,20 КБ
  • добавлен 08 апреля 2013 г.
Кузьміна І.П., Василенко Л.О. Англійська мова: Посібник для студентів II курсу напряму підготовки Фізика (частина 1)
К.: НТУУ «КПІ», 2009. - 102 с.
Даний навчальний посібник з англійської мови призначений для студентів II курсу спеціальності «Фізика».
Метою посібника є навчати студентів техніці читання та адекватного перекладу літератури за спеціальністю, прищепити навички усного та письмового мовлення, а також допомогти у опануванні найбільш вживаних граматичних структур.