Для специалистов / English for Specific Purposes
Практикум
  • формат pdf
  • размер 1020,11 КБ
  • добавлен 23 января 2013 г.
Кузнєцова І.В., Кухарьонок С.С., Ряснянська М.М. Modern Europe: History (Сучасна Європа: історія)
Практикум. – Житомир: Видавництво ЖДУ імені Івана Франка, 2007. – 160 с.

У навчальному практикумі "Mode Europe: History" (Сучасна Європа: історія) містяться 6 розділів (Units) навчального матеріалу для роботи на практичних заняттях спецкурсу „Проблеми сучасної Європи, який включено до навчального плану IV курсу історичного факультету. Кожний розділ включає текст, словник-мінімум та вправи різного типу для засвоєння матеріалу. Друга частина практикуму, розрахована в основному для самостійної роботи, містить найсучасніший історичний матеріал про всі європейські країни та завдання для самоконтролю. Третя частина включає тексти для додаткового читання.
Для студентів історичних факультетів (IV, V курсів та магістрантів); для денної та заочної форми навчання.