Для специалистов / English for Specific Purposes
Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,19 МБ
  • добавлен 13 октября 2016 г.
Кузнєцова І.В., Кузнєцова Г.В. English for students of philology
Метод. реком. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 158 с.
Посібник містить тексти, вправи, тести та рекомендації для поглиблення фахових спеціальних та загальних комунікативних навичок студентів у процесі професійно спрямованого вивчення англійської мови. Для денної і заочної форм навчання студентів-магістрантів (філолги, журналісти).
Передмова
University education in Ukraine and in Britain
Science
My diploma thesis
Job hunting