Химия и химическая промышленность
Академическая и специальная литература
Лабораторная
 • формат doc
 • размер 323.82 КБ
 • добавлен 03 января 2011 г.
Лабораторные работы по кристаллохимии и рентгеноструктурному анализу (на укр. яз.) Лабораторні роботи з курсу Кристалохімія та рентгеноструктурний аналіз функціональних матеріалів
У файлі містяться звіти до п'яти лабораторних робіт із вказаного курсу:
* Експериментальне одержання рентгенодифракційних даних
* Розшифровка і уточнення кристалічної структури
* Аналіз молекулярної структури
* Аналіз кристалічної структури
* Пошук у Кембриджському банку структурних даних.
Лектор - Шишкін О. В., викладач - Зубатюк Р. І.
У зв'язку з тим, що структури, використані у даній роботі, є інтелектуальною власністю їх авторів, рисунки структур вирізані із файлу. Якщо Вам ці рисунки будуть необхідні, я вишлю їх електронною поштою, в разі, якщо відповідні статті вже будуть опубліковані. Дана робота доступна виключно лише для попереднього ознайомлення. Будь-яка публікація результатів даної роботи ЗАБОРОНЕНА!
Також у архіві містяться вимоги до оформлення лабораторних робіт. Автор - О. В. Шишкін.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ВНО / ЗНО
 3. ЗНО по химии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ЕГЭ
 3. ЕГЭ по химии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ОГЭ / ГИА / ДПА
 3. ОГЭ / ГИА / ДПА по химии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Химия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Автоматизация
 3. Автоматизация химической промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Охрана труда на предприятии
 4. Охрана труда в химической промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Пожаровзрывобезопасность
 4. Пожаровзрывобезопасность на производствах
 5. Пожаровзрывобезопасность в химической промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Радиационная, химическая и биологическая безопасность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Биохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Фармацевтика
 4. Медицинская химия и разработка лекарств
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Фармацевтика
 4. Фармацевтическая и токсикологическая химия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Наноматериалы и нанотехнологии
 3. Нанохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Гидрология
 4. Гидрохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Почвоведение
 4. Химия почв
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания химии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Пищевая промышленность
 3. Пищевая химия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Сельское хозяйство
 3. Агрохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Транспорт
 3. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
 4. Химмотология горюче-смазочных материалов
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Обращение с отходами
 4. Сточные воды и их очистка
 5. Промышленные сточные воды и их очистка
 6. Очистка сточных вод предприятий химической промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Экологическая химия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Английский язык
 4. Для специалистов / English for Specific Purposes
 5. Для химических специальностей / English for Chemistry
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Химия и химическая промышленность
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ
 4. ГОСТ Химия и химическая промышленность
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ Р
 4. ГОСТ Р Химия и химическая промышленность
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. Технические условия (ТУ)
 4. ТУ Химия и химическая промышленность
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Для средней школы
 3. Химия
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Химия и химическая промышленность
Смотрите также

Лабораторные работы

 • формат jpg
 • размер 1.59 МБ
 • добавлен 21 октября 2008 г.
Оптические излучения атома. Химические связи.Химическая кинетика. Химия металлов и тд. Экспериментальная и теоретическая частиrn

Лабораторные работы

 • формат rar
 • размер 70.52 КБ
 • добавлен 16 декабря 2008 г.
Химическое равновесие. ОВР. Химическая активность металлов. Коррозия металлов (+теория)rn

Лабораторные работы

 • формат doc
 • размер 104.82 КБ
 • добавлен 05 марта 2009 г.
Концентрация растворов. Определение эквивалентной массы. Тепловой эффект (энтальпия) химической реакции. Скорость реакции в растворах. Адсорбция. Электрохимическая коррозия

Лабораторные работы

 • формат doc
 • размер 24.63 КБ
 • добавлен 18 мая 2009 г.
Четыре лабораторные работы по химии. Строение атома. Химическая термодинамика. Основы электрохимии. Коррозия и защита металлов.

Лабораторные работы по коллоидной химии (на укр. яз.) Лабораторні роботи з колоїдної хімії

 • формат xls
 • размер 145.5 КБ
 • добавлен 24 января 2010 г.
Харківський Національний університет ім. В. Н. Каразіна, 4 к. , 8 семестр, викладач Глазкова О. М. В таблиці Excel оформлено наступні лабораторні роботи: визначення електрокінетичного потенціалу, седиментаційний аналіз дисперсності, знаходження критичної точки міцелоутворення, вивчення кінетики набухання полімерів.

Лабораторные работы по химии

 • формат jpg
 • размер 13.64 МБ
 • добавлен 18 мая 2008 г.
Дисперсные системы, Химия металлов и коррозия металлов.rn

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт - Кількісний аналіз

Практикум
 • формат doc
 • размер 453 КБ
 • добавлен 06 мая 2011 г.
Київ, НАУ, 2002, - 36 с. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.091604 Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів Мова - українська. У цьому практикумі наведені приклади кількісних визначень, які належать до найважливіших розділів класичного хімічного аналізу: гравіметрії та титрометрії. Остання група методів представлена методами кислотно-основного титрування, перманганатометрії, йодометрії, об'ємного методу осадження та...

Основные классы неорганических соединений

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 30.7 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
НИТУ МИСИС 1 курс. Новотроицкий филиал. Новотроицк. Все лабораторные работы по химии. также есть контрольные задания по лабораторным. Все очень подробно расписано. Основные классы неорганических соединений Определение молярной массы эквиваленты металла Определение энтальпии реакции нейтрализации Скорость химической реакции и равновесие Приготовление растворов и определение их концентраций Реакции ионного обмена и гидролиз солей Окислительно - в...

Основы инженерной химии

 • формат docx, doc
 • размер 924.8 КБ
 • добавлен 08 июня 2010 г.
Лабораторные и семестровые по темам: Сравнительный расчет идеальных реакторов, Определение кинетической модели химической реакции, Особенности исследования кинетики гетерогенного каталитического процесса и расчет РИВ, Исследование термодинамики разложения карбоната кальция и т. д.

Химическое никелирование металлов

 • формат doc
 • размер 37 КБ
 • добавлен 10 мая 2010 г.
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова. Методическое указание к выполнению лабораторной работы по курсу «Коррозия и защита металлов» по специальности 1705 «МАХП». Преподаватель - Шамов А. В. 2 стр., "Коррозия металла". Содержание: Цель работы; Сущность процесса; Используемые приборы и реактивы; Указания к выполнению работы; Обработка результатов.