Басюк І.А. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі

Басюк І.А. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі
 • разное
 • pdf
 • 5.84 МБ
 • добавлен 03.02.2012
Гродна : ГрДУ, 2011. — 282 с.
Курс лекцый ахоплівае перыяд развіцця палітыка-прававой думкі Беларусі ад сярэднявечча да нашых дзён. Тэксты лекцый пабудаваны згодна з вучэбнай праграмай курса, яны заснаваны на адпаведных крыніцах, палітычныя і прававыя ідэі беларускіх мысліцеляу выкладзены у кантэксце гістарычных абставінау, якія складваліся у розныя гады на беларускіх землях. Адрасавана студэнтам юрыдычных спецыяльнасцяу па аднайменнай дысцыпліне, а таксама у якасці дапаможнага матэрыялу пры вывучэнні гісторыі палітычных і прававых вучэнняу, гісторыі дзяржавы і права Беларусі.

Смотрите также


Лекция - Грамадска-палітычная думка Беларусі ў 19 ст

Лекция - Грамадска-палітычная думка Беларусі ў 19 ст

 • лекции
 • doc
 • 142 КБ
 • добавлен 21.03.2011
Лібералізм і асноўныя праблемы грамадска-палітычнага жыцця. Я. Снядэцкі В. Страйноўскі М. К. Агінскі Кансерватызм I. Лабажэўскі Палеміка паміж лібераламі і кансерватарамі (клерыкаламі) А. Снядэцкі Палітычны рамантызм І. М. Даніловіч Філаматы, філарэты
Кансерватызм З0-50-х гг. (Г. Ржавускі, I. Галавінскі, К. Буйніцкі)
Пач...
Лекция - Прадвеснікі асветніцкай ідэалогіі

Лекция - Прадвеснікі асветніцкай ідэалогіі

 • лекции
 • doc
 • 111.5 КБ
 • добавлен 21.03.2011
Палітычныя і прававыя погляды Я. Ябланоўскага, С. Ляшчынскага, С. Канарскага Палітычныя і прававыя погляды Георгія Каніскага Антыпрыгонніцкія ідэі асветнікаў (М. Карповіч, К. Багуслаўскі, Д. Пільхоўскі) Палітычныя і прававыя погляды фізіякратаў (I. Страйноўскі, І. Храптовіч, А. Тызенгаўз) Ідэі рэфармавання дзяржаўнага ладу Рэчы ...
Абдзiраловiч І.В. Адвечным шляхам

Абдзiраловiч І.В. Адвечным шляхам

 • разное
 • doc
 • 220 КБ
 • добавлен 30.10.2011
4-е выданьне: Менск, Навука і тэхніка, 1993. 23 с.
ISBN 5-343-01308-2

Разглядаюцца праблемы зьместу і формы жыцьця, сьпецыфічнага лёсу беларускае нацыі, грамадзкае творчасьці і сацыяльных катаклізмаў. Кніга ўяўляе падсумаваны ўклад беларусаў у анталогію сусьветнае філасофскае думкі.