Статья
 • формат doc
 • размер 629.5 КБ
 • добавлен 29 июня 2011 г.
Лекция - Основи електробезпеки та захист працівників
Содержание.
Основи електробезпеки.
Види ураження електричним струмом.
Фактори, які визначають безпеку ураження електричним струмом.
Небезпека напруги кроку та розтікання струму при замиканні на землю.
Небезпека ураження в електричних мережах різного типу.
Основні технічні заходи захисту в електроустановках.
Причини ураження електричним струмом та основні заходи захисту.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Босов Є. П. Жесан Р.В. Охорона праці при проектуванні систем автоматизації виробництва (укр.яз)

 • формат doc
 • размер 2.06 МБ
 • добавлен 16 сентября 2009 г.
Навчальний посібник. – Кіровоград: КНТУ, 2007. – 112 с. Для студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки 6.050201 «Системна інженерія»; 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі». Зміст: Законодавча та нормативна база України про охорону праці, державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві, навчання з питань охорони праці, державний нагляд і громадський контроль за...

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

 • формат doc
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 07 мая 2010 г.
ДНАОП 0.00–1.21–98 Затверджено Наказ Держнаглядохоронпраці від 09. 01. 98 №4 -91 стр. Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва

ДНУ Державний нормативний акт про охорону праці. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

 • формат doc
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 29 июня 2011 г.
Затверждено Наказ Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4. ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 10. 02. 98 за № 93/ 2533. Дата введення 20.02.1998 Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва.

Жарков В.Я. Системи заземлення і захисні заходи електробезпеки в електромережах 0,38 кВ. Правила з коментаріями: Нормативно-методичний посібник

 • формат doc
 • размер 9.45 МБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
Мелітополь: ТДАТУ, 2009. - 115 с. Нормативно-методичний посібник містить інформацію з систем заземлення і організації заходів електробезпеки в електромережах напругою до 1000 В, складену з урахуванням діючих нормативних документів: ДНАОП 0.00-1.32-01, ПУЕ-2006, ДБН В.2.5-23-2003 та ДБН В.2.5-27-2006. Приведений аналіз існуючих систем заземлення згідно комплексу стандартів МЕК- 364. Особлива увага приділена системам заземлення TN-C, TN-S, TN-C-S...

Лекції - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Статья
 • формат doc
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи. Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт. Проведення робіт щодо запобігання аваріям та ліквідація їхніх наслідків. Короткочасні роботи. Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення. Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроуста...

Лекция - Основы электробезопасности

Статья
 • формат doc
 • размер 2.3 МБ
 • добавлен 18 августа 2010 г.
Действия электрического тока на организм человека Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током и нормирование их параметров Причины поражения человека электрическим током Организационные мероприятия по электробезопасности Технические мероприятия по предупреждению электротравматизма Методические указания к самостоятельному тестированию по ключевым вопросам темы

Реферат - Методи захисту від ураження електричним струмом

Реферат
 • формат doc
 • размер 25.35 КБ
 • добавлен 28 февраля 2010 г.
Охорона праці. 16 сторінок. Вступ. Система технічних засобів і заходів електробезпеки: Ізоляція струмовідних частин, забезпечення недоступності струмовідних частин, застосування блоківок безпеки, засоби орієнтації в електроустановках, малі напруги, вирівнювання потенціалів, захисне заземлення, занулення. Система електрозахисних засобів: Ізолювальні електрозахисні засоби, огороджувальні електрозахисні засоби, допоміжні захисні засоби. Література.