Охрана труда на предприятии
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • формат doc
 • размер 2.06 МБ
 • добавлен 16 сентября 2009 г.
Босов Є. П. Жесан Р.В. Охорона праці при проектуванні систем автоматизації виробництва (укр.яз)
Навчальний посібник. – Кіровоград: КНТУ,
2007. – 112 с. Для студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки 6.050201 «Системна інженерія»; 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі». Зміст: Законодавча та нормативна база України про охорону праці, державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві, навчання з питань охорони праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці, Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, основи гигієни та санітарії праці, основі фізіології праці, безпека процесів праці, пожежна безпека і т. і.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Первая помощь
 4. Первая помощь при несчастных случаях на производстве
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Пожаровзрывобезопасность
 4. Пожаровзрывобезопасность на производствах
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Электробезопасность
 4. Электробезопасность на предприятии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 3. Эксплуатационная надежность механизмов и машин
 4. Диагностика, неразрушающий контроль и эксплуатационная надежность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология труда
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Промышленная экология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Трудовое право
Смотрите также

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

 • формат doc
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 07 мая 2010 г.
ДНАОП 0.00–1.21–98 Затверджено Наказ Держнаглядохоронпраці від 09. 01. 98 №4 -91 стр. Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва

ДНУ Державний нормативний акт про охорону праці. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

 • формат doc
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 29 июня 2011 г.
Затверждено Наказ Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4. ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 10. 02. 98 за № 93/ 2533. Дата введення 20.02.1998 Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва.

Довбыш В.Н., Маслов М.Ю., Сподобаев Ю.М. Электромагнитная безопасность элементов энергетических систем

 • формат pdf
 • размер 13.41 МБ
 • добавлен 30 октября 2009 г.
Монография Самара ИПК "Содружество" 2009 198 с. Рассмотрены вопросы, связанные с электромагнитной безопасностью элементов региональных энергетических систем. Описаны методологические подходы к организации и проведению электромагнитного мониторинга объектов энергетических систем, приводятся методики прогнозирования электромагнитной обстановки, а также представлены результаты численного анализа электромагнитных полей, полученные для реальных услови...

Жарков В.Я. Системи заземлення і захисні заходи електробезпеки в електромережах 0,38 кВ. Правила з коментаріями: Нормативно-методичний посібник

 • формат doc
 • размер 9.45 МБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
Мелітополь: ТДАТУ, 2009. - 115 с. Нормативно-методичний посібник містить інформацію з систем заземлення і організації заходів електробезпеки в електромережах напругою до 1000 В, складену з урахуванням діючих нормативних документів: ДНАОП 0.00-1.32-01, ПУЕ-2006, ДБН В.2.5-23-2003 та ДБН В.2.5-27-2006. Приведений аналіз існуючих систем заземлення згідно комплексу стандартів МЕК- 364. Особлива увага приділена системам заземлення TN-C, TN-S, TN-C-S...

Забулонов Б.Л., Кадошніков В.М., Литвиненко Ю.В. Вплив електромагнітного поля на фізико-хімічні властивості дисперсних систем у багатокомпетентних рідинах, що містять радіонукліди

Статья
 • формат pdf
 • размер 153.28 КБ
 • добавлен 13 октября 2011 г.
Вивчення впливу електромагнітного поля на багатокомпонентну водну систему. Використання фізико-хімічних властивостей дисперсних систем Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України, м. Києва.

Кобилянський О.В., Терещенко О.П. Методичні вказівки щодо опрацювання розділу охорона праці в дипломних проектах і роботах студентів електротехнічних спеціальностей

 • формат doc
 • размер 105.37 КБ
 • добавлен 14 апреля 2009 г.
ВНТУ, 2003. - 46 с. (укр. ) У методичних вказівках викладені загальні вимоги щодо побудови розділу охорони праці, змісту його окремих підрозділів і наведені методика та необхідні довідкові дані для розрахункового обґрунтування рішень з питань охорони праці при їх опрацьовуванні. Розраховані на студентів вищих навчальних закладів при підготовці інженерів і магістрів.

Плакаты учебные - Заземление и защитные меры электробезопасности в электроустановках до 1000 В

 • формат jpg
 • размер 4.43 МБ
 • добавлен 21 февраля 2011 г.
Четыре плаката Классификация систем заземления Защитное уравнение потенциалов Сечение проводников Формирование систем заземления Издательство СОУЭЛОrn

Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

standart
 • формат docx
 • размер 45.51 КБ
 • добавлен 30 сентября 2009 г.
Приведены правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а также перечень технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления.

Реферат - Методи захисту від ураження електричним струмом

Реферат
 • формат doc
 • размер 25.35 КБ
 • добавлен 28 февраля 2010 г.
Охорона праці. 16 сторінок. Вступ. Система технічних засобів і заходів електробезпеки: Ізоляція струмовідних частин, забезпечення недоступності струмовідних частин, застосування блоківок безпеки, засоби орієнтації в електроустановках, малі напруги, вирівнювання потенціалів, захисне заземлення, занулення. Система електрозахисних засобів: Ізолювальні електрозахисні засоби, огороджувальні електрозахисні засоби, допоміжні захисні засоби. Література.

Учебные плакаты - Электробезопасность

 • формат jpg
 • размер 33.85 МБ
 • добавлен 07 марта 2011 г.
Плакаты учебные - Заземление и защитные меры электробезопасности в электроустановках до 1000 В. Четыре плаката. Классификация систем заземления Защитное уравнение потенциалов Сечение проводников Формирование систем заземления Плакаты учебные - Организация обеспечения электробезопасности. Три плаката. Техника безопасности. Организация обеспечения электробезопасности. Плакаты учебные - Средства защиты в электроустановках. Три плаката. Техника бе...