Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
Статья
  • формат doc
  • размер 150,62 КБ
  • добавлен 10 июня 2013 г.
Лекцыі па бібліятэчна-бібліяграфічнаму краязнаўству
БДУКМ, Мінск, Стрыжонак І.М, Саітава В.І., 2007 г., 98 стр.
Тэксты лекцый прызначаны студэнтам V курса ФІДК і III – ІV курсаў ФЗН.
Змест:
Сутнасць і структура краязнаўчай дзейнасці бібліятэк.
Арганізацыя краязнаўчай дзейнасці бібліятэк.
Спецыфіка краязнаўчага фонду бібліятэк.
Асаблівасці фарміравання краязнаўчага фонду.
Карыстальнікі бібліятэкі як аб'ект і прадмет краязнаўчай дзейнасці.
Арганізацыя абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэкі па краязнаўстве.
Краязнаўчы даведачна-бібліяграфічны апарат бібліятэкі.
Сістэма краязнаўчых бібліяграфічных дапаможнікаў.
Асаблівасці тэхналагічных этапаў падрыхтоўкі краязнаўчых бібліяграфічных дапаможнікаў.
Метадычныя асаблівасці падрыхтоўкі краязнаўчых бібліяграфічных дапаможнікаў.
Похожие разделы