Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
Статья
  • формат pdf
  • размер 897,68 КБ
  • добавлен 03 июня 2013 г.
Лекцыі па бібліятэчным зносінам
БДУКМ, Мінск, Клімянкова Н.У., 2007, 84 стр.
Курс лекцый для студэнтаў факультэта інфармацыйна-дакументных камунікацый і факультэта завочнага навучання (спецыялізацыя культурна-дасугавая дзейнасць бібліятэк).
Змест:
Тэарэтычныя аспекты бібліятэчных зносін.
Уводзіны. Прадмет і задачы курса, метадычныя асаблівасці яго вывучэння.
Спецыфіка прафесійных зносін бібліятэкара аддзела абслугоўвання.
Бібліятэкар і чытач як партнёры ў зносінах. Успрыманне імі адно аднаго.
Праблемы камунікатыўнага ўзаемадзеяння бібліятэкара з карыстальнікам у ходзе абслугоўвання.
Методыка прадуктыўных зносін у разнастайных сітуацыях абслугоўвання карыстальнікаў.
Умовы і прыёмы паляпшэння зносін бібліятэкара з карыстальнікам у ходзе абслугоўвання.
Канфлікты ў бібліятэчных зносінах, іх прафілактыка і ліквідацыя.
Камунікатыўная культура бібліятэкара, яе значэнне і шляхі фарміравання.
Арганізацыя чытацкіх зносін у публічнай бібліятэцы.
Похожие разделы