Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
Статья
  • формат doc
  • размер 60,14 КБ
  • добавлен 15 июля 2013 г.
Лекцыі па ўніверсальнай дзесятковай і бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыям
БДУКМ, Мінск, Ляйко Н.А., 2007, 48 стар.
Змест:
Агульная характарыстыка УДК
Гісторыя стварэння і развіцця УДК
Агульная характарыстыка табліцы
Выданні УДК
Літаратура
Структура УДК
Уласцівасці і прынцыпы УДК
Састаўныя часткі УДК
Літаратура
ББК і яе выкарыстанне
Стварэнне ББК
Прынцыповыя асновы ББК
ББК як класіфікацыя камбінацыйнага тыпу (структура ББК)
Індэксацыя
Развіццё ББК (варыянты ББК)
Удасканаленне ББК
Выкарыстанне ББК у якасці ІПМ каталогаў бібліятэк Беларусі
Літаратура
Тэарэтычныя асновы прадметызацыі дакументаў
Паняцце "прадмет", яго выкарыстанне ш прадметызацыі
Агульная характарыстыка мовы прадметных рубрык
Спісы прадметных рубрык і іх прызначэнне
Выкарыстанне прадметызацыі
Літаратура
Агульная методыка прадметызацыі дакументаў
Методыка прадметызацыі дакументаў
ПР, яе функцыі
Структура ПР
Лексіка мовы ПР
Літаратура
Прыватная методыка прадметызацыі
Прадметызацыя выданняў на асобных галінах ведаў і некаторых відах літаратуры
Прадметызацыя сельскагаспадарчай літаратуры
Прадметызацыя медыцынскай літаратуры
Асаблівасці прадметызацыі дакументаў па вылічальнай тэхніцы
Літаратура
Похожие разделы