Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
Статья
  • формат doc
  • размер 69,20 КБ
  • добавлен 24 июля 2013 г.
Лекцыі па інфармацыйна-бібліяграфічным забеспячэнні адукацыі і педагогікі
БДУКМ, Мінск, Даніленка Л.І., 2007, 39 стар.
Курс лекцый для студэнтаў факультэта завочага навучання (аддзялення інфармацыйна-дакументных камунікацый).
Змест:
Дыферэнцыяцыя карыстальнікаў у сферы адукацыі і педагогікі.
Асаблівасці прафесійных інфармацыйных патрэбнасцейу сферы педагогікі.
Метады вывучэння інфармацыйных патрэбнасцей у галіне адукацыі і педагогікі.
Дыферэнцыяцыя дакументных крыніц інфармацыіў галіне адукацыі і педагогікі па розных прыкметах.
Дыферэнцыяцыя крыніц дакументнай інфармацыіадукацыі і педагогікі па зместу.
Дыферэнцыяцыя цэнтраў інфармацыйна-бібліяграфічнага забеспячэння адукацыі і педагогікі ў РБ.
Бібліяграфічная дзейнасцьу галіне адукацыі і педагогікі бібліятэк ВНУ.
Бібліяграфічная дзейнасць Дзяржаўнай навукова-педагагічнай бібліятэкі імя Ушынскага Расійскай акадэміі навук.
Міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне інфармацыйнагазабеспячэння адукацыі і педагогікі.
Класіфікацыя бібліяграфічнай прадукцыіў галіне адукацыі і педагогікі.
Фарміраванне бібліяграфічных рэсурсаў.
ДБА цэнтраў інфармацыйна-бібліяграфічнагазабеспячэння адукацыі і педагогікі ў РБ.
Сістэмы каталогаў і картатэк.
Метадычныя асаблівасці падрыхтоўкі бібліяграфічных паказальнікаў, прысвечаных асобным ВНУ.
Метадычныя асаблівасці падрыхтоўкібягучых агульнапедагагічных бібліяграфічных выданняў.
Метадычныя асаблівасці падрыхтоўкі рэтраспектыўных бібліяграфічных выданняў па гісторыі адукацыі і педагагічнай думкі.
Похожие разделы