Историография и источниковедение Украины
  • формат djvu
  • размер 18,16 МБ
  • добавлен 09 марта 2015 г.
Левицкий О.И. (ред.) Южнорусские летописи
Kиев, 1916. — 456 с.
Віддруковані аркуші з видання, яке не побачило світ. Походять, ймовірно, з бібліотеки Михайла Грушевського або Миколи Василенка.
М. Грушевський 1922 р. у 8-му томі "Історії України-Руси" зазначив: "Записки Якима Єрлича Latopisiec albo kroniczka róznych spraw i dziejów dawnych i terazniejszych czasów z wieku i życia mego […] досї маємо їx тільки в доволї лихім виданню Войціцкого Latopisiec J. Jerlicza, I—II, 1853, нове виданнє було приготовлене пок. Орестом Левицьким, в збірцї лїтературних матеріалів XVI–XVIII, розпочатій київською археоґрафичною комісією. Друковані аркуші були прислані мині покійним до Москви в 1916 р. Випущеним сього тому я не бачив" (Грушевський M. Історія України-Руси. — Т. VIII, ч. 2: Початки Хмельниччини (1638—1648) (Вид. 2-ге). — Київ; Відень, 1922. — С. 200).
На с. 1 напис олівцем: "Од акад. Василенка". Титул та передмова відсуті. Пагінація — суцільна, від с. 1 до с. 456 . Друкарська пагінація друкованих аркушів з назвою видання ("Южнор. лѣт."); остання позначка: "25" на с. 385; на аркушах покажчика ця пагінація відсутня). На останній сторінці — "Опечатки" (с. 456).
Зміст:
Исписаніе лѣтомъ от Рождества Христова року 1498 и по немъ идущихъ
Львівський літопис
Лѣтопись Іоахима Ерлича (1620—1673 гг.)
Указатели личных и географических имен