• формат djvu
 • размер 9.95 МБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур
Львів: НВФ "Українські технології", 2002. - 800 с.
Розглянуто стан і тенденції розвитку рослинництва. Висвітлено народногосподарське значення, біологічні і ботанічні особливості польових культур, теоретичні основи рослинництва, основи програмування і насіннєзнавства. Приділено особливу увагу сучасним технологіям вирощування сільськогосподарських культур.
Смотрите также

Аксьонов І.В. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони Степу України

 • формат pdf
 • размер 455.42 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / І.В. Аксьонов. Дніпропетровськ, 2008. - 40 с. Розроблено та здійснено оптимізацію агроприйомів технологій вирощування соняшнику, рицини, сафлору. Обгрунтовано агробіологічні особливості розвитку рослин олійних культур залежно від погодних умов вегетаційних періодів. Установлено залежність формування продуктивності та врожайності агроценозів даних рослин ві...

Влох В.Г., Дубковецький С.В., Кияк Г.С., Онищук Д.М. Рослинництво: Підручник

 • формат pdf
 • размер 13.63 МБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
К.: Вища шк., 2005. – 382 с.: іл. Висвітлено морфологічні й біологічні особливості польових і кормових культур. Викладено інтенсивні технології вирощування основних сільськогосподарських культур, а також технології вирощування корене- і бульбоплодів, баштанних, олійних і ефіроолійних, прядивних, наркотичних і проміжних культур, хмелю, кормових трав. Розглянуто питання підготовки насіння до сівби, догляду за посівами, збирання врожаю, основи насі...

Качанова Т.В. Урожайність і якість зерна сортів вівса залежно від обробітку ґрунту та мінеральних добрив на чорноземах південних Степу України

 • формат doc
 • размер 5.19 МБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: 06.01.09 / Качанова Тетяна Володимирівна. - Миколаїв, 2009. - 160 с. Однією з причин низької врожайності вівса є відсутність науково-обґрунтованої технології його вирощування з урахуванням біологічних особливостей культури. У зоні південного Степу України недостатньо вивчений вплив доз мінеральних добрив, способів основного обробітку ґрунту на ріст, розвиток та формув...

Лихочвор В.В. Агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці в умовах Західного Лісостепу України

 • формат pdf
 • размер 636.79 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / В.В. Лихочвор. Київ, 2004. - 42 с. Досліджено агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці за умов західного Лісостепу України, розроблено ресурсоощадну технологію її вирощування, що забезпечує 60 - 80 ц/га зерна високої якості. Встановлено кращі попередники, особливості обробітку грунту, придатність сортів для ресурсоощадної технології, оптимал...

Лихочвор В.В. Біологічне рослинництво

 • формат pdf
 • размер 15.88 МБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Львів: НВФ "Українські технології", 2004. - 312 с. Розглянуто стан та перспективи біологічного рослинництва, варіанти технологічного забезпечення, екологічні, біологічні, агротехнічні, агрохімічні основи рослинництва. Висвітлено альтернативні заходи захисту рослин, основи біодинамічного рослинництва. Подано біологізовані, ресурсоощадні, екологічно чисті, адаптивні, енергоощадні технології вирощування основних польових культур, які базуються на що...

Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових куль­тур

 • формат pdf
 • размер 4.48 МБ
 • добавлен 26 июля 2011 г.
Львів: "Українські технології", 2006. - 730 с. Распознан, но корявенько. Розглянуто особливості інтенсивних технологій вирощування основ­ них сільськогосподарських культур. Подано особливості вибору попере­ дника, підготовки грунту, системи удобрення, підготовки насіння, вибору сорту, способу, строку сівби, глибини загортання насіння і норми висіву, захисту посівів від шкідників і хвороб, боротьби з бур'янами, збирання врожаю, шляхи підвищенн...

Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур

 • формат pdf
 • размер 33.54 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Львів: НВФ "Українські технології", 2006. – 730 с. Нераспознан Розглянуто особливості інтенсивних технологій вирощування основних сільськогосподарських культур. Подано особливості вибору попередника, підготовки ґрунту, системи удобрення, підготовки насіння, вибору сорту, способу, строку сівби, глибини загортання насіння і норми висіву, захисту посівів від шкідників і хвороб, боротьби з бур'янами, збирання врожаю, шляхи підвищення якості продукції...

Реферат - Горох на фуражне зерно: урожайність, кормова цінність, особливості вирощування та використання в кормовиробництві

Реферат
 • формат docx
 • размер 46.46 КБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
Дніпропетровськ, ДДАУ, Рослинництво, 22стр., 2011 Аспекти вирощування гороху на зерно. Використання в кормовиробництві.

Саблук П.Т. та iн. (ред.). Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур

 • формат doc
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 402 с. В книзі наведено 66 технологічних карт та розрахунок витрат на вирощування сільськогосподарських культур. Розрахована на керівників і спеціалістів агроформувань різних форм власності, науковців і студентів.rn

Чехов А.В., Аксьонов І.В., Поляков О.І. та ін. Рекомендації по вирощуванню льону олійного у Запорізькій області

 • формат pdf
 • размер 645.02 КБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Запоріжжя: Інститут олійних культур УААН, 2010. - 15 с. Льон олійний - важлива олійна і технічна культура. Він має високий рівень рентабельності виробництва, є гарним попередником для багатьох сільськогосподарських культур, а такі біологічні особливості, як короткий вегетаційний період та посухостійкість, роблять його культурою, придатною для вирощування в степовій зоні України. Зміст Біологічні особливості льону олійного Технологія вирощування...