Учебные планы, программы и нормативная документация
Практикум
  • формат doc
  • размер 98,86 КБ
  • добавлен 23 сентября 2013 г.
Лобко Н.В. (укл.) Програма, плани семінарських занять, тестові завдання та методичні вказівки щодо підготовки до семінарів з курсу Історія української культури
Суми : Сумський державний університет, 2012. – 99 с.
Навчальна дисципліна «Історія української культури» згідно з галузевими стандартами вищої освіти України належить до нормативних (обов’язкових) навчальних дисциплін циклу соціально-гуманітарної підготовки студентів усіх галузей знань освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Програма побудована за історико-хронологічним принципом і охоплює найсуттєвіші явища української культури.
Навчальна дисципліна «Історія української культури» викладається на першому курсі впродовж першого або другого семестру обсягом 60 год, з яких на лекції відведено – 20 год., семінарські заняття – 20 год., самостійну роботу студентів для вивчення першоджерел – 20 год.
Похожие разделы