Искусство и искусствоведение
Учебные планы, программы и нормативная документация
Практикум
  • формат pdf
  • размер 7,53 МБ
  • добавлен 07 июля 2016 г.
Лозка А.Ю. (склад.) Методыка кіравання фальклорным калектывам
Вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльансці: Сусветная і айчынная культура. Фальклор. — Мінск: БДПУ, 2014. — 110 с.
Вывучэнне дысцыпліны накіравана на вырашэнне самых важных задач падрыхтоўкі будучых спецыялістаў, а таксама на іх асабістае развіцце і ўдасканаленне. Дысцыпліна накіравана на актывізацыю і сістэматызацыю ведаў, якія студэнты набылі на прадметах фальклорнага цыкла, раскрывае метадалагічную базу, дазваляе практычна выкарыстаць і ўдасканаліць атрыманыя ўменні і навыкі, садзейнічае развіццю педагагічных, псіхалагічных і арганізатарскіх здольнасцей студэнтаў.
Тэарэтычны раздзел.
Практычны раздзел.
Раздзел кантролю ведаў.
Дапаможны раздзел.
Похожие разделы